Gå til sidens indhold

Eksport og import stiger fortsat i oktober

Betalingsbalance og udenrigshandel oktober 2021

I oktober steg den samlede eksport af varer og tjenester med 2,2 pct. Den samlede import steg med 1,0 pct. Den samlede eksport og import er også steget set over de seneste tre måneder. Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster steg i oktober med 2,3 mia. kr. til 20,5 mia. kr. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Stigning i vareimporten i de seneste tre måneder trækkes af brændslerne

Eksporten af varer faldt med 1,7 mia. kr. mellem maj-juli og august-oktober 2021. Faldet skyldtes især et fald på 3,3 mia. kr. i eksporten af kemikalier, som inkluderer medicinalvarer. Omvendt steg eksporten af brændsler med 1,1 mia. kr. Importen af varer steg i samme periode med 5,3 mia. kr. Her bidrog brændsler med 3,2 mia. kr., maskiner med 1,9 mia. kr. og bunkring med 1,6 mia. kr.  

Udvikling i varehandlen fra maj-juli til aug.-okt. 2021, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk\bbpm

Stigningen i handel med brændsler skyldes primært prisstigninger

For såvel eksport som import skyldes stigningen i handlen primært prisstigninger, hvilket ses af de stigende enhedsværdier.

Kvantum- og enhedsværdiindeks for brændsler, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/sitcixm

Lille fald i betalingsbalanceoverskuddet i 2021

For de første ti måneder af 2021 er overskuddet 4,7 mia. kr. mindre end for samme periode i 2020. Udviklingen dækker over fald i overskuddet på varer, der krydser grænsen, hvor importen steg mere end eksporten. Omvendt er overskuddet på tjenester steget betydeligt på baggrund af en stigning i eksporten.

Betalingsbalancens løbende poster, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er opjusteret med 6,1 mia. kr. for januar til september 2021 i forhold til seneste offentliggørelse. Formueindkomst fra tjenesteydelser er opjusteret i hele 2021. Det sker blandt andet på baggrund af nye regnskabsoplysninger om indtjening inden for søtransport og logistikvirksomhed mv. Desuden er der justeringer som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2021

Udvikling

Januar-oktober

 

Sept.

Okt.

Okt.1

3 mdr.2

2020

2021

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

18,2

20,5

..

..

169,3

164,6

Indtægter

148,1

152,2

2,8

4,5

1243,3

1391,9

Udgifter

129,8

131,7

1,5

3,6

1074,0

1227,4

Varer og tjenester

14,0

15,6

..

..

141,0

135,4

Eksport

126,6

129,4

2,2

4,3

1063,2

1188,3

 Import

112,6

113,8

1,0

3,6

922,1

1052,9

Varer

4,5

6,5

..

..

107,3

78,0

Eksport

73,5

75,9

3,2

-0,8

647,9

726,8

Import

69,0

69,4

0,6

2,7

540,6

648,7

Varer som krydser dansk grænse

-1,4

1,0

..

..

51,0

19,6

Eksport

61,8

64,2

3,9

-1,2

549,3

613,8

Import

63,2

63,2

0,0

2,6

498,3

594,2

Varer som ikke krydser dansk grænse

6,0

5,5

..

..

56,3

58,4

Eksport

11,7

11,7

-0,5

1,9

98,5

112,9

Import

5,8

6,2

6,8

3,8

42,2

54,6

Tjenester

9,4

9,1

..

..

33,7

57,4

Eksport

53,1

53,5

0,8

12,3

415,3

461,6

 Import

43,6

44,4

1,8

5,1

381,6

404,2

Indkomst

7,5

8,8

..

..

61,1

62,4

Indtægter

18,9

20,3

7,5

6,7

159,3

178,3

Udgifter

11,4

11,4

0,6

1,5

98,1

115,9

Løbende overførsler

-3,2

-3,9

..

..

-32,8

-33,2

Indtægter

2,6

2,6

-1,7

-2,3

20,9

25,3

Udgifter

5,8

6,5

11,2

6,0

53,7

58,5

Kapitaloverførsler mv.

0,0

-0,1

..

..

-0,6

-0,9

Fordringserhvervelse, netto

18,3

20,4

..

..

168,7

163,7

1 Oktober 2021 i forhold til september 2021.
2 August-oktober 2021 i forhold til maj-juli 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Nyt fra Danmarks Statistik

9. december 2021 - Nr. 442

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. januar 2022

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Betalingsbalance og udenrigshandel