Gå til sidens indhold

4,7 mia. kr. mere til ældre og førtidspensioner

Kommunale og regionale budgetter 2020

Kommunerne budgetterer med nettodriftsudgifter på 365,7 mia. kr. i 2020. Det er en stigning på 13,1 mia. kr. fra 2019. Kommunernes udgifter til sociale opgaver er budgetteret til i alt 205,9 mia. kr., hvilket er en forøgelse på 7,8 mia. kr. Blandt de sociale opgaver er ældreområdet den største udgiftspost og stiger med 2,4 mia. kr., mens udgifterne til voksne med særlige behov stiger med 1,8 mia. kr. Førtidspensioner og personlige tillæg tilføres 2,3 mia. kr. mere end 2019, mens det reducerede budget til kontante ydelser bl.a. skyldes et fald i udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp på 1,2 mia. kr.

Budgetterede driftsudgifter (netto) til sociale opgaver og beskæftigelseKilde: www.statistikbanken.dk/budk32.

Reduceret budget på velfærdsområder i nogle kommuner

41 kommuner har budgetteret med lavere udgifter på specifikke sociale opgaver i deres budget for 2020 sammenlignet med 2019. Selvom kommunerne samlet set budgetterer med 2,4 mia. kr. yderligere til ældreområdet, er der otte kommuner, som reducerer deres budget til området. Den største reduktion foretages af Aarhus med 88 mio. kr. Aarhus har til gengæld budgetteret med stigende udgifter til voksne med særlige behov, mens ni kommuner har reduceret deres budget hertil, heriblandt Faxe og København. Aarhus, Odense, København og Esbjerg prioriterer flere ressourcer til børn og unge med særlige behov, mens hele 21 kommuner reducerer deres budget til området. Dagtilbud mv. til børn og unge budgetteres lavere i 11 kommuner, herunder i flere kommuner i hovedstadsområdet, bl.a. Gentofte, Roskilde og Lyngby-Taarbæk. Reduktionerne siger ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt modtagerne vil opleve forringet service. Ændringer i budgetterede udgifter kan også afspejle fx færre børn, ældre eller personer med særlige behov.

Udvikling i budgetterede nettodriftsudgifter til sociale opgaver fra 2019 til 2020Kilde: www.statistikbanken.dk/budk32.

Nettodriftsudgifter på 1 mia. kr. om dagen

Kommunernes nettodriftsudgifter på 365,7 mia. kr. fremkommer ved at fraregne driftsindtægter og statsrefusion fra kommunernes bruttoudgifter. De samlede nettodriftsudgifter stiger med 3,7 pct. Kommunernes anlægsudgifter (netto) stiger med 1 mia. kr. til 16,2 mia. kr. Den største anlægspost er folkeskoler, der i 2020 er budgetteret til 3,3 mia. kr.

Kommunernes budgetter

 

2019

2020

Ændring

Ændring i pct.

 

mia. kr.

 

Bruttodriftsudgifter (1)

432,9

445,4

12,5

2,9

Driftsindtægter i alt (2)

56,3

56,1

-0,2

-0,3

Statsrefusion i alt (3)

24,0

23,6

-0,4

-1,6

Nettodriftsudgifter (4=1-2-3)

352,6

365,7

13,1

3,7

Heraf sociale opgaver og beskæftigelse

198,0

205,9

7,8

3,9

Bruttoanlægsudgifter (5)

20,3

21,1

0,9

4,3

Anlægsindtægter (6)

5,1

4,9

-0,1

-2,7

Nettoanlægsudgifter (7=5-6)

15,2

16,2

1,0

6,7

Anm.: Tallene er i løbende priser.
Kilde: www.statistikbanken.dk/budk32.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. januar 2020 - Nr. 21

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. januar 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over de kommunale budgetter udarbejdes på grundlag af detaljerede budgetoplysninger for de enkelte kommuner. Indberetningsniveauet, som er fælles for alle kommuner og regioner, er autoriseret af Social- og Indenrigsministeriet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation