Gå til sidens indhold

Turistovernatninger satte rekord i Danmark i 2019

Turistovernatninger i Danmark 2019

2019 blev et nyt rekordår for turismen i Danmark med 56,1 mio. overnatninger, hvilket er det højeste antal overnatninger nogensinde for de danske feriehuse, hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne samlet set. Tre måneder inde i 2020 er det aktuelle billede af turismen i Danmark dog ændret markant som følge af COVID-19. Det understreges derfor, at resultaterne i denne opgørelse er års-tal for 2019, dvs. fra før den aktuelle krise i store dele af turismeerhvervet. Tallene for 2019 bør af samme grund kun bruges som en indikator for niveauet før COVID-19 og ikke som et billede på turismen dags dato. De første indikationer af den betydning, som COVID-19 har haft for turismen i Danmark, ses i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:137 og Nyt fra Danmarks Statistik 2020:138.

Overnatninger i feriehuse, på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne. 2019Kilde: www.visitdenmark.dk/corporate/videncenter/turismen-i-dit-omraade

Tre kommuner havde 31 pct. af alle overnatninger i 2019

Med det in mente viser Danmarkskortet for 2019, at turistovernatningerne var relativt geografisk koncentreret i Danmark. Tre kommuner stod for en betydelig andel af turistovernatningerne i Danmark i 2019, nemlig Københavns Kommune (16 pct.), Varde Kommune (8 pct.) og Ringkøbing-Skjern Kommune (7 pct.). De tre kommuner havde tilsammen 17,6 mio. overnatninger, hvilket svarer til 31 pct. af det samlede antal overnatninger. Til sammenligning havde Tønder Kommune, Jammerbugt Kommune og Bornholm Regionskommune, som også var populære rejsemål for turisterne, hver 3 pct. af det samlede antal overnatninger i 2019.

Tyskerne overnattede især i kommunerne vest for Storebælt

Tyskland er ubetinget det udenlandske marked, som står for flest overnatninger i Danmark. 2019 var ingen undtagelse, idet tyske overnatninger stod for i alt 16,8 mio. overnatninger eller 30 pct. af alle overnatninger - dvs. inklusive de danske. Der var stor forskel på, hvor de forskellige nationaliteter overnatter i Danmark. Langt størstedelen - eller nærmere betegnet 86 pct. - af de 16,8 mio. tyske overnatninger foregik vest for Storebælt. Omvendt var nationalitetssammensætningen mere differentieret øst for Storebælt, hvor der udover en meget stor andel danske overnatninger også var mange tilrejsende fra lande såsom USA og Storbritannien.

Overnatninger i Danmark fordelt efter geografi og nationalitet. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Flere overnatninger lå uden for højsæsonmånederne juli og august

Turismen og herunder turistovernatninger i de danske feriehuse og på de danske hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne er pr. definition sæsonpræget, og det viste månedstallene for 2019 også. Fra 2009 til 2019 tegner der sig dog også en mere gradvis udvikling, hvor den typiske skuldersæson - dvs. månederne, der ligger lige før og lige efter højsæsonmånederne juli og august - har fået en større andel af overnatningerne. Ferieåret er med andre ord blevet bredt mere ud siden 2009.

Overnatninger i Danmark fordelt på månederKilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Danmark er et feriehusland, men hotellerne vinder også frem

Danmark har historisk været og er i høj grad stadig et feriehusland, eftersom kommercielt udlejede feriehuse er den mest populære overnatningsform målt på antal overnatninger. I 2009 stod feriehusene for 35 pct. af alle overnatninger, hvor andelen i 2019 var steget med 2 procentpoint til 37 pct. I 2009 var campingpladserne den næstmest populære overnatningsform med 28 pct. af samtlige overnatninger. I 2019 måtte campingpladserme med en andel på 20 pct. dog se sig overhalet af hotellerne, som den næstmest foretrukne overnatningsform i Danmark målt på overnatninger. Hotellerne er den overnatningsform, som i perioden har oplevet den største fremgang såvel procentuelt som i absolutte tal. I 2009 stod hotellerne for tæt på 10 mio. overnatninger og en andel på 24 pct. af det samlede antal overnatninger, mens antallet i 2019 var steget til næsten 17,1 mio. overnatninger og en andel på 30 pct.

Overnatninger i Danmark fordelt efter overnatningsformKilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Nyt rekordår for feriehusene

For fjerde år i træk satte feriehusudlejningen rekord i 2019. Den endelige opgørelse for 2019 viser, at gæsterne hos danske feriehusudlejningsbureauer sammenlagt stod for 20,7 mio. overnatninger. Det er en stigning på 1,2 mio. overnatninger eller 6,2 pct. i forhold til 2018. Der har været vækst i antallet af feriehusovernatninger hvert år siden 2013. Indtil lukningen af de danske grænser grundet COVID-19 indikerede bookingerne for 2020, at denne vækst ville fortsætte.

Overnatninger i de udlejede feriehuseKilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1.

Feriehuse udlejet gennem danske udlejningsbureauer

 

2017
 

2018

2019
 

Ændring
2018-2019

 

1.000

pct.

Udlejede hus-uger

649,3

651,1

691,1

6,1

Lejemål

526,9

528,9

564,4

6,7

Antal huse til rådighed

40,3

39,8

39,6

-0,6

 

antal

 

Antal udlejninger pr. hus

13,1

13,3

14,3

 

Antal personer pr hus

4,2

4,3

4,3

 

Udlejningslængde i uger

1,2

1,2

1,2

 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1.

Nyt rekordår for hotellerne og en markant fremgang i kapacitet

Også for hotellerne var 2019 var et nyt rekordår med 17,1 mio. overnatninger - en fremgang på 7,1 mio. eller 71 pct. siden 2009. Hotellernes fremgang i overnatninger afspejles også i antallet af hoteller på dansk jord. Hvor der i 2009 var en maksimal kapacitet i hele landet på 467 hoteller med mindst 40 senge, var der til sammenligning en maksimal kapacitet i hele landet på 570 hoteller med mindst 40 senge i 2019 - en kapacitetsstigning på 22 pct. I samme periode steg antallet af værelser og senge på hotellerne med hhv. 34 og 37 pct.

Antal hoteller fordelt efter områdeKilde: www.statistikbanken.dk/hotel6.

I 2019 var 35 pct. af overnatningerne på hoteller og feriecentre grønne

I 2019 blev 35 pct. af samtlige overnatninger på hoteller og feriecentre i Danmark tilbragt på hoteller og feriecentre med et Green Key-certifikat. Green Key er en miljøcertificering, som hotellernes brancheorganisation HORESTA administrerer, og som gives til virksomheder, der lever op til særlige miljøkrav. Certificeringen gælder for et år ad gangen. Det typiske overnatningssted med en Green Key-certificering ligger i København, har en kapacitet på mindst 500 senge og en næsten lige fordeling af ferie- og forretningsrejsende. I 2019  indgik der 121 Green Key-certificerede virksomheder i den månedlige overnatningsstatistik for hoteller og feriecentre i Danmark med mindst 40 senge. Statistikken dækker i alt 652 hoteller og feriecentre. Se tabellen turist3 for mere information.

Udover overnatninger vil der fremover offentliggøres tal for ankomster

Som noget nyt vil der fremadrettet blive offentliggjort tal for ankomster på de danske hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem. Hvor overnatninger er udtryk for antallet af gæster kombineret med varigheden af opholdet, er ankomster alene udtryk for antallet af gæster, som fx checker ind på et hotel en given måned. Antallet af ankomster kan således sige noget om mængden af gæster og derudover indirekte også noget om den gennemsnitlige opholdslængde. Tallene vil være tilgængelige i tabellen turist2. I 2019 var der næsten 14 mio. ankomster i Danmark - en stigning på 628.000 eller 5 pct. i forhold til 2018. Den gennemsnitlige opholdslængde, dvs. overnatninger pr. ankomst  var i 2019 på to nætter for gæster på hoteller og feriecentre og 5,2 nætter for gæster på campingpladser.

Overnatninger via online platforme som Airbnb

Overnatningsstatistikken omfatter ikke virksomheder såsom Airbnb, hvor private eller professionelle udlejere stiller deres ejendom til rådighed på en online platform. Det er dog klart, at fænomenet med udlejning via platforme som Airbnb har været stigende, og derfor arbejdes der også på - såvel nationalt som i europæisk regi - at få disse platforme med i overnatningsstatistikken. Siden 2016 har det været muligt at tilgå oplysninger om Airbnbs udlejning og overnatninger i Danmark på VisitDenmarks hjemmeside: Airbnb i Danmark 2019. Af VisitDenmarks rapport fremgår det, at der i 2019 var mere end 1,1 mio. gæster, som fandt logi i Danmark via Airbnb. Til sammenligning var der lidt over 1 mio. gæster i 2018.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. april 2020 - Nr. 136

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. april 2021

Kontakt

Statistik­dokumentation