Gå til sidens indhold

Efterkommere er oftere ikke i uddannelse eller job

Indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet november 2017

Blandt 25-årige ikke-vestlige efterkommere var 24,2 pct. af mændene og 23,1 pct. af kvinderne hverken i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET-gruppen) i november 2017. Det er hhv. 10,6 og 9,2 procentpoint mere end 25-årige mænd og kvinder med dansk oprindelse, hvor andelene var 13,6 og 13,9 pct. NEET står for "Not in Employment, Education or Training". Se andelen i de enkelte aldersgrupper fra 16-29 år.

Hverken under uddannelse eller beskæftigelse (NEET). 2017

Kun 3 pct. af 16-årige er hverken i beskæftigelse eller under uddannelse

Blandt 16-årige er NEET-andelene lave, idet ca. 3 pct. befinder sig i NEET-gruppen. Det afspejler naturligvis, at de fleste på dette alderstrin fortsat er i gang med folkeskolen. Herefter stiger andelene tydeligt fra alderstrin til alderstrin både for personer med dansk oprindelse og for ikke-vestlige efterkommere.

Stor stigning for kvindelige efterkommere omkring 23-årsalderen

For personer med dansk oprindelse er andelene relativt stabile fra 20 til 30 år, hvorimod ikke-vestlige efterkommere har et mere ujævnt forløb. Særligt er udviklingen for kvindelige ikke-vestlige efterkommere, der frem til 22-årsalderen ligger på samme niveau som mænd og kvinder af dansk oprindelse. Herfra stiger deres andel kraftigt fra et niveau omkring 12 pct. blandt de 22-årige til 23 pct. blandt de 29-årige.

Mandlige efterkommere skiller sig tidligt ud

Mandlige ikke-vestlige efterkommere skiller sig også ud, ved at der allerede i 18-årsalderen er en relativt stor andel i NEET-gruppen sammenlignet med mænd af dansk oprindelse. Herfra øges forskellen mellem mandelige ikke-vestlige efterkommere og mænd af dansk oprindelse yderligere. Mens forskellen er 5 procentpoint blandt de 18-årige, er den steget til 11 procentpoint blandt de 25-årige.

Ikke-vestlige efterkommere er meget unge

NEET-indikatoren fokuserer på unge, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse. Man skal være opmærksom på, at gruppen af ikke-vestlige efterkommere er meget ung. Blandt alle 16-64-årige ikke-vestlige efterkommere er det således hele 78 pct., der er under 30 år. Langt størstedelen af efterkommerne befinder sig derfor på de alderstrin, som NEET-indikatoren fokuserer på.

70 pct. af de 45-årige ikke-vestlige efterkommere er i beskæftigelse

Det er kun er 4 pct. af de ikke-vestlige efterkommere, der er fyldt 40 år. Derfor er deres beskæftigelsesfrekvens også kun opgjort frem til 45-årsalderen i denne offentliggørelse. Blandt 45-årige ikke-vestlige efterkommere var 70,4 pct. i beskæftigelse i 2017. Det er 16 procentpoint lavere end personer af dansk oprindelse, hvor 86,7 pct. var i beskæftigelse.

Beskæftigelsesfrekvenser på de enkelte alderstrin fordelt efter herkomst og oprindelse. 2017

Sammenhæng mellem alder og beskæftigelse

Uanset herkomst er der en naturlig sammenhæng mellem beskæftigelse og alder. Beskæftigelsen er lavere på de yngre og ældre alderstrin henholdsvis på grund af uddannelse og tilbagetrækning. Der er en tendens til, at forskellen i beskæftigelsesfrekvens mellem ikke-vestlige efterkommere og personer af dansk oprindelse vokser med alderen. Mens der for 30-årige efterkommere er en forskel i beskæftigelsesfrekvensen på 12 procentpoint, findes den største forskel blandt de 44-årige, hvor ikke-vestlige efterkommere har en beskæftigelsesfrekvens, der er 18 procentpoint lavere end personer af dansk oprindelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. februar 2019 - Nr. 69

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. oktober 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet ud fra 'Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS). RAS er en totalopgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation