Gå til sidens indhold

Indvandrere og efterkommere (Afsluttet)

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Indvandrere og efterkommere (Afsluttet)

Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af befolkningen, som har udenlandsk baggrund, inkl. de personer, som har skiftet statsborgerskab og er danske statsborgere.

Indhold

Statistikken belyser antallet af indvandrere og efterkommere, deres sammensætning på køn, alder, statsborgerskab, oprindelsesland samt en fordeling efter bopælskommune.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Daglige leverancer fra Det Centrale Person Register (CPR) er grundlag for statistikken.

Inputdata fejlsøges ikke.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Kommuner, ministerier, pressen og privatpersoner anvender statistikken til offentlige og private planlægningsformål samt som indspark til den offentlige debat.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

For enkelte personer kan der være tale om manglende oplysninger om fødested og statsborgerskab eller manglende forældreoplysninger.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken vedrørende indvandrere og efterkommere udkommer ca. 45 dage efter kvartalets afslutning.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Oplysningerne om indvandrere og efterkommere er sammenlignelige tilbage til 1980. De ændringer, som er sket i landeinddelingen i perioden, afspejles dog i statistikken.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken.

Årspublikationer: Befolkningens udvikling, Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt og Indvandrere i Danmark.

Læs mere om tilgængelighed