Gå til sidens indhold

Beskæftigede, RAS (register)

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) opgør (på mikroniveau) antallet af beskæftigede. Populationen er den bosiddende befolkning i Danmark primo året og tilknytningen til arbejdsmarkedet måles ultimo november året før.

Introduktion
RAS anvendes, når man ønsker at belyse beskæftigelse for små grupper og have adgang til mange baggrundsvariable. Endvidere har RAS en meget lang tidsserie, der starter i 1981.
Dokumentation

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) anvendes, når man ønsker at belyse beskæftigelse for små grupper og have adgang til mange baggrundsvariable. Endvidere har RAS en meget lang tidsserie der starter i 1981.


Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet - socioøkonomisk status

I den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik opdeles befolkningen i 3 hovedgrupper efter ILO's retningslinier. Beskæftigede, arbejdsløse og uden for arbejdsstyrken.

Erhvervsaktive befolkning
(arbejdsstyrken)
1) Beskæftigede  Lønmodtagere  -I arbejde
-Med et job, men midlertidigt fraværende
-I støttet beskæftigelse (som modtager løn)
    Selvstændige  -I arbejde
-Med egen virksomhed, men midlertidigt fraværende 
    Medarbejdende ægtefæller  -I arbejde
-Med et job, men midlertidigt fraværende 
 

2) Arbejdsløse

 

   
Ikke-erhvervsaktive befolkning 3) Uden for arbejdsstyrken  Børn og unge
Personer under uddannelse
Pensionister
Personer som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet 
 

 

RAS er en opgørelse af hele befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ultimo november.

I den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik anvendes så vidt muligt en kort referen­ceperiode, nemlig den sidste uge i november måned. Dette tidspunkt er valgt ud fra to hensyn. Flere af oplysningerne i de anvendte registre refererer til situationen ul­timo året, men samtidigt er december måned atypisk ud fra en beskæftigelsesmæssig synsvinkel. Slutningen af november måned er derfor valgt, fordi dette tidspunkt lig­ger tæt på årsskiftet, men dog før december.

 Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Beskæftigede, RAS (register)

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Pernille Stender