Gå til sidens indhold

Hotel- og restaurantbranchen i fremgang

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. (foreløbige tal) 2017

I branchen hoteller og restauranter blev der i 2017 skabt 1.700 reelt nye firmaer, hvilket er 9 pct. flere nye firmaer end året før, viser de foreløbige tal for erhvervsdemografi 2017. Bygge og anlæg og information og kommunikation oplevede ligeledes en fremgang i antal nye firmaer i forhold til året før med en stigning på hhv. 5 og 4 pct. Flest reelt nye firmaer opstod inden for videnservice med 5.800 firmaer, hvilket er samme antal som året før. Samlet blev der skabt 33.400 reelt nye firmaer i den private sektor i 2017. Det er næsten det samme antal som i 2016, hvor der blev skabt 33.600 reelt nye firmaer.

Procentvis ændring i antal reelt nye firmaer og fuldtidsansatte for udvalgte brancher. 2016-2017*

Især nye hoteller og restauranter havde fremgang i beskæftigelsen

De reelt nye firmaer i den private sektor i 2017 beskæftigede tilsammen 8.100 fuldtidsansatte (antal ansatte omregnet til årsværk). Det var et fald på 0,5 pct. i forhold til året før. I de tre brancher med flest beskæftigede skabte nye firmaer næsten 3.500 fuldtidsstillinger. For branchen hoteller og restauranter var der tale om 1.180 fuldtidsansatte, i branchen handel var tallet 1.220 fuldtidsansatte, og for bygge og anlæg var det 1.090 fuldtidsansatte. Handel oplevede en stigning i antal fuldtidsansatte i de reelt nye firmaer på 5 pct. i forhold til året før. Stigningen skete på trods af et fald i antal nye firmaer i branchen på 6 pct. Den største nominelle stigning i antal fuldtidsansatte i reelt nye firmaer var inden for hoteller og restauranter med 85 fuldtidsansatte (8 pct.).

Flere beskæftigede i bygge og anlæg

Den foreløbige regnskabsstatistik viser, at bygge og anlæg i 2017 oplevede den største samlede stigning i beskæftigelsen. Beskæftigelsen steg i denne branche med 4.800 fuldtidsansatte, så der i alt var 136.200 beskæftigede i branchen. Der var i 2017 kommet 700 flere virksomheder i branchen. Den største relative vækst i beskæftigelsen var inden for hoteller og restauranter, hvor beskæftigelsen steg med 3.000 fuldtidsansatte, hvilket svarer til 5 pct. I alt er der 60.600 fuldtidsansatte i branchen. Der er således ikke blot øget beskæftigelse i de reelt nye firmaer inden for hoteller og restauranter, men de eksisterende firmaer har også oplevet vækst i antal fuldtidsansatte.

Stigning i omsætning

Den samlede omsætning i de brancher, der dækkes af den foreløbige regnskabsstatistik, steg i 2017 med 171 mia. kr. til i alt 3.780 mia. Den største del af omsætningen ligger i brancherne industri med 855 mia. og engroshandel med 840 mia. Der var også brancher med faldende omsætning fra 2016 til 2017. Inden for handel med biler faldt omsætningen fx 13 pct., hvilket svarer til 23 mia. kr.

Nye tal for Firmastatistik og Nye højvækstvirksomheder

Sammen med denne udgivelse offentliggøres også foreløbige 2017 tal for Generel firmastatistik og Nye højvækstvirksomheder i Danmark.

Hovedresultater fra regnskabsstatistikken fordelt på brancher

 

Firmaer
 

Fuldtids-
ansatte

Omsætning
 

Årets
resultat

 

2016

2017*

2016

2017*

2016

2017*

2016

2017*

 

antal

mio. kr.

I alt

217892

222243

1211831

1238219

3614230

3784946

281479

380386

Råstofindvinding

214

226

2611

2248

32019

33112

-12275

-5895

Industri

15244

15370

266241

270069

822384

854639

95523

95039

Energiforsyning

1600

1604

9264

9422

162096

209261

21606

20494

Vandforsyning og renovation

2552

2520

9134

8967

32485

44486

3995

893

Bygge og anlæg

31973

32673

131385

136164

247910

262004

14985

22215

Handel med biler

7748

7761

38481

39439

175878

152786

5501

5849

Engroshandel

15240

15349

136551

140058

802391

840448

41802

55803

Detailhandel

18784

18680

127012

127933

321937

329718

7035

11838

Transport

10945

11036

115472

115283

373132

404739

1399

12691

Hotel og restauranter

14087

14546

57653

60647

59248

60489

3245

4755

Information og kommunikation

17126

17993

87355

89679

174129

176244

12239

14682

Ejendomshandel

27789

28214

18955

19293

74605

72692

35724

70549

Videnservice

35104

36231

120906

124691

211603

225223

39967

54292

Rejsebureauer mv.

17925

18491

88131

91601

120116

114941

10341

16729

Reparation af husholdningsartikler

1561

1549

2681

2724

4298

4153

391

455

* Foreløbige tal.

 

 

Nyt fra Danmarks Statistik

31. oktober 2018 - Nr. 404

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. er en samlet opgørelse af fire centrale erhvervsstatistikker; Regnskabsstatistik for private byerhverv, Firmastatistik, Erhvervsdemografi og Nye højvækstvirksomheder.
Regnskabsstatistik for private byerhverv: Statistikken er baseret på en stikprøve inden for det private byerhverv, herunder alle firmaer med mindst 50 ansatte. Desuden anvendes oplysninger fra Erhvervsregisteret, SKAT og selskabernes årsrapporter. Der er foretaget en initial fejlsøgning af de indsamlede data til den foreløbige statistik.
Firmastatistik: Statistikken omfatter alle reelt aktive firmaer, således indgår hobbylignende firmaer med ingen eller meget lille aktivitet ikke i statistikken. Regnskabsstatistikken for private byerhverv er en central kilde til statistikken, der desuden baseres på statistikken Firmaernes køb og salg.
Erhvervsdemografi: Statistikken belyser reelt nye firmaer, der afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Firmastatistikken. Et firma, der har haft meget lille aktivitet i en periode, men kommer over aktivitetsgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt.
Nye højvækstvirksomheder: Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst i antal fuldtidsansatte på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som havde fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i perioden 2018-2021 tager udgangspunkt i populationen af alle virksomheder, der var reelt nye i 2016 eller 2017, og havde fem eller flere ansatte i 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation