Gå til sidens indhold

Ti kommuner havde lavere udgifter i 2017

Kommuner og regioners regnskaber 2017

Mens kommunernes nettodriftsudgifter gennemsnitligt steg med 1,5 pct. i 2017 i forhold til året før målt i løbende priser, havde ti kommuner et fald i nettodriftsudgifterne. Tre kommuner havde en stigning på over 4 pct. Udviklingen i nettodriftsudgifter kan bl.a. skyldes ændringer i kommunernes udgiftsbehov, fx som følge af flere ældre eller færre arbejdsløse.

Udvikling i nettodriftsudgifter fra 2016 til 2017

Top og bund i udvikling i nettodriftsudgifter fra 2016 til 2017

Største stigninger

 

Største fald

 

pct.

 

 

pct.

Kommune:

 

 

Kommune:

 

Faxe

4,4

 

Samsø

-8,3

Herlev

4,2

 

Holbæk

-2,8

Langeland

4,1

 

Vesthimmerland

-0,8

Allerød

3,8

 

Varde

-0,6

Nyborg

3,6

 

Jammerbugt

-0,6

Faldende anlægsudgifter

Efter en stigning i 2016 faldt kommunernes anlægsudgifter igen i 2017. Kommunerne brugte 13,3 mia. kr. i 2017 på anlægsudgifter, fx udbygninger af folkeskoler, nye daginstitutioner og anlæg af nye veje. Det er et fald på 0,5 mia. kr. fra 2016.

Kommunernes nettoanlægsudgifter

Faldende udgifter til tilbud til udlændinge m.fl.

Kommunernes nettoudgifter til tilbud til udlændinge m.fl., dvs. kontanthjælp til udlændinge, integrationsprogram, introduktionsforløb mv., faldt i 2017 efter stigninger de foregående år. Kommunernes bruttoudgifter til tilbud til udlændinge m.fl. udgør 5,2 mia. kr., mens de har indtægter i form af statsrefusion og forskellige tilskud på 4,2 mia. kr. Dermed var kommunernes nettoudgifter til tilbud til udlændinge m.fl. på 1,0 mia. kr. Faldet i nettoudgifterne skyldes bl.a. en stigning i indtægterne fra resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse fra 66,3 mio. kr. i 2016 til 222,8 mio. kr. i 2017.

I statistikbanken kan man udover disse tal se kommunernes lønudgifter, indtægter fra og udgifter til kommunal udligning og meget mere (www.dst.dk/stattabel/1161).

Kommunernes nettoudgifter til tilbud til udlændinge m.fl.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. april 2018 - Nr. 166

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. april 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over kommunernes og regionernes regnskaber udarbejdes på grundlag af detaljerede regnskabs oplysninger for de enkelte kommuner og regioner. Flere oplysninger findes på emnesiden og i statistikdokumentationen. Se også nøgletal på kommunekort.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation