Gå til sidens indhold

En tredjedel i rengøringsbranchen er indvandrere

Indvandreres og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet november 2016

I branchen ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere var der 23.352 beskæftigede indvandrere i 2016. Andelen med indvandrerbaggrund i branchen var 34,2 pct., og dermed havde branchen den største andel af beskæftigede indvandrere blandt brancher, hvor der i alt er beskæftiget mere end 10.000 personer i 2016. I 2016 var der også en stor overrepræsentation af indvandrere i brancherne slagterier, restauranter samt lokaltog, bus og taxi mv., hvor mere end 25 pct. har indvandrerbaggrund.

Andelen af indvandrere blandt beskæftigede i udvalgte brancher

Andelen af indvandrere i brancherne er steget siden 2012

I 2016 udgjorde indvandrere 9,8 pct. af alle beskæftigede, og andelen er steget med 1,8 procentpoint siden 2012, hvor beskæftigelsen var på sit laveste i dette årti. I samtlige ti brancher, hvor andelen af indvandrere var størst i 2016, er indvandrernes andel også steget i forhold til 2012. Den største stigning målt i procentpoint findes i branchen slagterier, hvor andelen af indvandrere er steget fra 22,8 pct. i 2012 til 28,5 pct. i 2016. Dette svarer til 543 flere beskæftigede. Branchen engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer tegnede sig for den næststørste stigning, hvor andelen af indvandrere steg fra 12,3 pct. til 17,5 pct. I absolutte tal svarer det til, at der var 1.358 flere beskæftigede indvandrere i branchen i 2016.

Størst stigning i antallet af beskæftigede i restauranter

I absolutte tal tegner branchen restauranter sig for den største stigning med 7.406 flere beskæftigede indvandrere i 2016 sammenlignet med 2012. Det svarer til, at andelen af beskæftigede indvandrere i branchen er steget fra 23,0 pct. i 2012 til 26,3 pct. i 2016.

Størst vækst i branchen arbejdsformidling og vikarbureau

Hvis man i stedet ser på væksten i indvandrernes beskæftigelse fremgår det, at stigningen i flere brancher hænger sammen med en generel stigning i den samlede beskæftigelse. Væksten i indvandrernes beskæftigelse var størst i branchen arbejdsformidling og vikarbureauer, hvor indvandrernes beskæftigelse er steget med 77,0 pct. siden 2012. Med en stigning på 32,3 pct. var det også den branche, hvor den samlede beskæftigelse steg mest. Samme tendens gør sig gældende i branchen restauranter, hvor beskæftigelsen blandt indvandrere er steget 43,4 pct. siden 2012, mens den samlede vækst i branchen var 25,4 pct. For de resterende brancher, der har haft en positiv vækst i den samlede beskæftigelse, er indvandreres beskæftigelse minimum steget 25 pct. siden 2012.

Beskæftigelsesudvikling i udvalgte brancher fra 2012 til 2016

Også flere indvandrere i brancher med faldende beskæftigelse

Selvom den samlede beskæftigelse i branchen slagterier er faldet med 6,1 pct. siden 2012, er beskæftigelsen for indvandrere i branchen steget med 17,6 pct. Samme tendens gør sig gældende i branchen post og kurertjeneste, hvor den samlede beskæftigelse er faldet med 12,6 pct., mens beskæftigelsen for indvandrere er steget med 17,5 pct.  

Udviklingen afspejler, at selvom disse brancher har haft en negativt vækst i den samlede beskæftigelse, gør brancherne i stigende grad brug af indvandreres arbejdskraft på trods af et fald i den samlede beskæftigelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. marts 2018 - Nr. 74

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. februar 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet ud fra 'Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS). RAS er en totalopgørelse af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation