Gå til sidens indhold

Hovedstadsområdet brugte mest på børn og unge

Kommuner og regioners regnskaber 2016

I 2016 brugte kommunerne på landsplan 29 pct. af deres udgifter på børn- og ungeområdet. Fordelt på regioner havde Hovedstadens kommuner den højeste udgiftsandel på 30 pct., mens kommunerne i Syddanmark og Nordjylland med 27 pct. havde den mindste udgiftsandel til børn- og ungeområdet. Forskelle mellem kommuner kan bl.a. skyldes geografiske forhold, befolkningssammensætning og forskellige andele af børn i institutioner.

Kommunale udgifter i regnskab 2016 i pct. fordelt på regioner og opdelt på hovedområder

Fordelingen på landsplan af de kommunale udgifter

På landsplan var andelen af udgifter til børn og unge den største udgiftspost i 2016 med 29 pct. Andelen af udgifter til overførsler og udgifter til voksne med særlige behov var begge på 21 pct. Resten fordelte sig med 11 pct. til administration, 8 pct. til sundhed og 10 pct. til andet, bl.a. folkebiblioteker samt transport og infrastruktur.

Kommunerne i Region Sjælland, Syddanmark og Midtjylland havde den højeste udgiftsandel til overførsler på 22 pct., mens Hovedstadens kommuner lå lavest med 17 pct.

234,5 mia. kr. til serviceområdet

Der blev i 2016 brugt 234,5 mia. kr. på serviceområdet (fx skoler og ældrepleje), 67,8 mia. kr. på indkomstoverførsler (fx førtidspensioner og kontanthjælp) og 11,0 mia. kr. på forsikrede ledige. Udgifterne til kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet udgjorde 19,7 mia. kr., mens udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner på forsyningsområdet udgjorde 0,3 mia. kr.

Der var nettodriftsindtægter på 0,6 mia. kr. fra forsyningsområdet (fx el- og vandværker), indtægter fra den centrale refusionsordning på 1,6 mia. kr. og indtægter fra ældreboliger på 1,2 mia. kr.

Regionernes udgifter går til sygehuse

På landsplan udgjorde regionernes bruttodriftsudgifter til sygehuse 71 pct. af de samlede bruttodriftsudgifter, mens sygesikring udgjorde 17 pct. Tilsammen udgjorde de to sundhedsområder 88 pct. af regionernes samlede bruttodriftsudgifter i regnskab 2016. Resten var fordelt mellem sociale tilbud og specialundervisning på 3 pct., regional udvikling på 2 pct. og 7 pct. til andet.

Regionale bruttodriftsudgifter i regnskab 2016 i pct. opdelt på hovedområder

Fordelingen på regioner

Region Syddanmark havde den højeste andel af udgifter til sygehusvæsenet på 73 pct. og Region Nordjylland den laveste på 68 pct. For sygesikring havde regionerne Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland den højeste andel på 18 pct., og Region Hovedstaden den laveste på 16 pct. Forskellene kan ligesom med kommunerne skyldes forskelle i bl.a. befolkningssammensætningen og konteringspraksis i de enkelte regioner.

Kommunernes regnskaber

 

2013

2014

2015

2016

 

mio. kr.

Bruttodriftsudgifter i alt (1)

413603

412630

415310

420989

Driftsindtægter i alt (2)

64308

64484

62556

63867

Statsrefusion i alt (3)

33954

29501

29435

27313

Nettodriftsudgifter (4 = 1-2-3)

315341

318644

323319

329810

Nettoanlægsudgifter (5)

16654

15877

14548

15418

Renteudgifter, netto (6)

497

589

377

-226

Afdrag på lån, netto (7)

-1523

58

529

647

Generelle tilskud, netto1 (8)

85158

85075

82791

84195

Skatter (9)

249214

254351

259724

267528

1 Inkl. kommunernes ikke-aktivitetsbestemte bidrag til regionerne.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. april 2017 - Nr. 166

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. april 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken over de kommunale regnskaber udarbejdes på grundlag af detaljerede regnskabsoplysninger for de enkelte kommuner og regioner. Indberetningsniveauet, som er fælles for alle kommuner og regioner, er autoriseret af Indenrigs- og Boligministeriet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation