Gå til sidens indhold

Lejligheder er nu igen dyrere end før finanskrisen, når der justeres for prisudvikling

Priserne på enfamiliehuse er trods flere års stigning under niveauet inden finanskrisen, når man justerer for den generelle prisudvikling. Priserne på ejerlejligheder er efter et fald i 2018 nu igen en anelse over topniveauet før finanskrisen. For sommerhuse er priserne først i de senere år begyndt at stige igen efter prisfaldet efter finanskrisen.

3. februar 2020 kl. 8:00

Denne artikel er skrevet med udgangspunkt i to tidligere bag tallene artikler udgivet 13. juli 2018 og 13. juni 2019. Sommerhuse er ikke omtalt i de tidligere artikler.

Priserne på enfamiliehuse og ejerlejligheder har generelt været stigende siden 2012, men prisudviklingen er stagneret i 2018, om end den især for enfamiliehuse er steget i 2019. 

Trods stigningerne ligger priserne på ejerlejligheder - hvis man korrigerer for prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks – dog ikke langt over niveauet før finanskrisen. For ejerlejligheder var prisen således 0,9 pct. højere i 3. kvartal 2019, end da priserne toppede i 3. kvartal 2006.  For enfamiliehuse var prisen 11 pct. lavere i efteråret 2019, end da priserne toppede i 3. kvartal 2007. 

Det viser beregninger baseret på Danmarks Statistiks ejendomssalgsstatistik.

”Både priserne på ejerlejligheder og enfamiliehuse har i nogle år ligget over toppen i 2006 og 2007. Men justeret for, hvordan forbrugerpriserne har udviklet sig, er prisniveauerne ikke helt så høje”, siger Jakob Holmgaard, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Hvis man alene ser på perioden fra 2012, er både prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steget hurtigere end den generelle prisudvikling.

Prisudviklingen for sommerhuse har udviklet sig mindre positivt end for både ejerlejligheder og enfamiliehuse. 

boligpriser landsplan
Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/PRIS111 og www.statistikbanken.dk/EJ55
Anm.: Boligpriserne er justeret med prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks, som bl.a. indeholder prisudviklingen for ejerboliger i form af estimerede lejeværdier. Faktiske salgspriser på boliger indgår ikke i forbrugerprisindekset. Boligprisindeksene er ikke sæsonkorrigerede.

Sommerhuspriserne fortsat langt fra toppen

Sommerhuspriserne var i 2019 langt under niveauet i 2006 og 2007, da de toppede sidst. I 3. kvartal 2019 var priserne således 26 pct. lavere end i 3. kvartal 2006, hvor de var højest før finanskrisen. 

Priserne på sommerhuse er dog steget de senere år, og var i 3. kvartal 16 pct. højere end i 1. kvartal 2014, hvor de var lavest i perioden siden finanskrisen.

I forhold til før finanskrisen er priserne på parcelhuse og villaer lavest i Region Sjælland

I alle regioner er priserne på enfamiliehuse lavere, end da de toppede før finanskrisen, når man justerer salgsprisen for den generelle prisudvikling i samfundet. I Region Sjælland var prisen på enfamiliehuse 20 pct. lavere i 3. kvartal 2019, end da de var højest i 1. kvartal 2007. Med et fald på 9 pct. er forskellen mindst i Region Nordjylland i forhold til toppen i 3. kvartal 2007. Herefter følger Region Hovedstaden (-11 pct.), Region Midtjylland (-12 pct.), Region Syddanmark (-15 pct.).

Boligpriser enfamiliehuse
Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/PRIS111 og www.statistikbanken.dk/EJ55
Anm.: Boligpriserne er justeret med prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks, som bl.a. indeholder prisudviklingen for ejerboliger i form af estimerede lejeværdier. Faktiske salgspriser på boliger indgår ikke i forbrugerprisindekset.

Ejerlejligheder i Nordjylland og Hovedstaden er dyrere end før finanskrisen 

I Region Nordjylland var priserne på ejerlejligheder i 3. kvartal 2019 højere, end da de toppede før finanskrisen. I denne region, hvor de fleste ejerlejligheder ligger i Aalborg, var de reale ejerlejlighedspriser 8 pct. højere i 3. kvartal 2019 end i 3. kvartal 2006. Det højere niveau i Nordjylland kan bl.a. skyldes, at ejerlejlighedspriserne her faldt relativt mindre under krisen end i resten af landet. I Region Hovedstaden har priserne på ejerlejligheder udviklet sig næstmest positivt. Her er priserne i dag 1 pct. højere end i 3. kvartal 2006, hvor de var højest før finanskrisen. 

Prisudvikling på ejerlejligheder har været mest negativ i Region Sjælland, hvor ejerlejlighederne nu er 8 pct. billigere i reale priser end i 4. kvartal 2006, hvor de sidst toppede. I Region Syddanmark og Region Midtjylland er ejerlejlighedspriserne henholdsvis 7 pct. og 4 pct. lavere, siden de var højest for lidt over ti år siden.

Priserne på ejerlejligheder på landsplan toppede i 2. kvartal 2018 og er siden både faldet og steget, men ikke til over niveauet i foråret 2018. 

”Vi kan se, at der er stor forskel på, hvordan de reale boligpriser på især ejerlejligheder har udviklet sig efter finanskrisen. Priserne i nogle regioner er fortsat mærket efter knækket i 2007, mens de i andre regioner kan have ramt en ny top”, siger Jakob Holmgaard, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

boligpriser ejerlejligheder
Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/PRIS111 og www.statistikbanken.dk/EJEN55
Anm.: Boligpriserne er justeret med prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks, som bl.a. indeholder prisudviklingen for ejerboliger i form af estimerede lejeværdier. Faktiske salgspriser på boliger indgår ikke i forbrugerprisindekset.

Artiklen er skrevet i samarbejde med fuldmægtig, Jakob Henrik Holmgaard, 39 17 31 24, JHO@dst.dk.

Spørgsmål om forbrugerprisindekset kan stilles til specialkonsulent, Martin Birger Larsen, 39 17 34 59, MBL@dst.dk

Boligprisudviklingen justeret for forbrugerprisindekset siden seneste topniveau og bundniveau

 

Udvikling siden toppen (pct.)

Udvikling siden bunden (pct.)

Top (kvartal)

Bund (kvartal)

Enfamiliehuse

Hele landet

-11

25

3. kvt. 2007

1. kvt. 2012

Region Hovedstaden

-11

39

3. kvt. 2006

1. kvt. 2012

Region Sjælland

-20

29

1. kvt. 2007

3. kvt. 2012

Region Syddanmark

-15

17

3. kvt. 2007

4. kvt. 2013

Region Midtjylland

-12

18

3. kvt. 2007

4. kvt. 2012

Region Nordjylland

-9

18

3. kvt. 2007

3. kvt. 2013

Ejerlejligheder

Hele landet

1

53

3. kvt. 2006

1. kvt. 2012

Region Hovedstaden

1

65

3. kvt. 2006

1. kvt. 2009

Region Sjælland

-18

39

4. kvt. 2006

1. kvt. 2012

Region Syddanmark

-7

40

2. kvt. 2007

2. kvt. 2012

Region Midtjylland

-4

28

4. kvt. 2006

4. kvt. 2011

Region Nordjylland

8

34

3. kvt 2006

3. kvt. 2012

Sommerhuse

Hele landet

-26

16

3. kvt. 2006

1. kvt. 2014

Sådan har vi gjort

I denne artikel er boligpriserne baseret på de faktiske salg sammenholdt med prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks. Forbrugerprisindekset indeholder forbrugsvarer og –tjenester og medtager prisudviklingen for ejerboliger i form af estimerede lejeværdier. De faktiske salgspriser på boliger indgår altså ikke som en del af forbrugerprisudviklingen.

Både boligpriserne og forbrugerpriserne er indekseret, så udviklingen i prisindekset siger ikke noget om, hvor i landet boligerne er dyrest, men kun noget om udviklingen af forskellige boligtyper i forskellige dele af landet.

Læs mere om prisindekset for ejendomssalg og forbrugerprisindekset i statistikdokumentationen.

Danmarks Statistik undersøgte desuden i to analyser i 2016 henholdsvis usikkerheden i boligprisudviklingen og forskellen på boligprisudviklingen i forskellige opgørelser.

Danmarks Statistik har også tidligere set på omkostningen ved at have en bolig og sammenlignet prisudviklingen på boliger med udviklingen i lejeudgifter.