Gå til sidens indhold

Justeret for prisudviklingen er enfamiliehuse 14 procent billigere end før finanskrisen

Priserne på både enfamiliehuse og ejerlejligheder er højere end nogensinde. Men justeret for den generelle prisudvikling ligger priserne på enfamiliehusene fortsat under niveauet inden finanskrisen, mens ejerlejlighedspriserne er højere end før finanskrisen.

13. juli 2018 kl. 7:30

13. juni 2019: En nyere udgave af denne artikel med tal til og med 1. kvt. 2019 er offentliggjort.

Priserne på enfamiliehuse og ejerlejligheder er i dag højere end nogensinde. Siden boligpriserne sidst toppede for omkring ti år siden, er priserne på enfamiliehuse steget med under 1 pct. (fra 3. kvartal 2007 til 1. kvartal 2018), mens ejerlejlighederne er blevet ca. 20 pct. dyrere fra 3. kvartal 2006 til 1. kvartal 2018.

Det viser Danmarks Statistiks ejendomssalgsstatistik.

boligpriser nominel udvikling

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/PRIS111 og www.statistikbanken.dk/EJEN55.
Anm.: Boligprisindeksene er ikke sæsonkorrigerede.

I samme periode er de gennemsnitlige priser på andre varer dog også steget. Så korrigeret for den generelle udvikling i forbrugerpriser er det kun ejerlejlighederne, der er blevet dyrere – og kun ganske lidt. De reale salgspriser på ejerlejligheder var således blot 1 pct. højere i 1. kvartal 2018, end da priserne toppede i 3. kvartal 2006, hvis man justerer for prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks. For enfamiliehuse gælder, at de i 1. kvartal 2018 relativt var 14 pct. billigere end i 3. kvartal 2007. 

boligpriser korrigeret

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/PRIS111 og www.statistikbanken.dk/EJEN55.
Anm.: Boligpriserne er justeret med prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks, som bl.a. indeholder prisudviklingen for ejerboliger i form af estimerede lejeværdier. Faktiske salgspriser på boliger indgår ikke i forbrugerprisindekset.

”Selvom boligpriserne har været stigende i nogle år, og indeksene nu er over rekordniveauet i 2006 og 2007, er priserne på enfamiliehuse, når man justerer salgsprisen for, hvordan forbrugerpriserne har udviklet sig, fortsat lavere end sidst boligpriserne toppede”, siger Jakob Holmgaard, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Hvis man alene ser på perioden fra 2012, er både prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder vokset hurtigere end den generelle prisudvikling.

I forhold til før finanskrisen er priserne på enfamiliehuse lavest i Region Sjælland

I alle regioner er priserne på enfamiliehuse fortsat lavere, end da de toppede før finanskrisen, når man justerer salgsprisen for den generelle prisudvikling i samfundet. I Region Sjælland er prisen på enfamiliehuse 23 pct. lavere, end da de var højest i 1. kvartal 2007. Med et fald på 11 pct. er forskellen mindst i Region Nordjylland i forhold til toppen i 3. kvartal 2007. Herefter følger Region Hovedstaden (-14 pct.), Region Midtjylland (-15 pct.), Region Syddanmark (-18 pct.).

enfamiliehuse regionerKilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/PRIS111 og www.statistikbanken.dk/EJEN55
Anm.: Boligpriserne er justeret med prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks, som bl.a. indeholder prisudviklingen for ejerboliger i form af estimerede lejeværdier. Faktiske salgspriser på boliger indgår ikke i forbrugerprisindekset.

Ejerlejligheder i Nordjylland er steget relativt mest siden finanskrisen

Siden priserne på ejerlejligheder sidst toppede, er de - justeret for hvordan forbrugerpriserne har udviklet sig - vokset i Region Nordjylland og Region Hovedstaden, mens de er faldet i de tre andre regioner. I Region Nordjylland, hvor de fleste ejerlejligheder ligger i Aalborg, var de reale ejerlejlighedspriser 12 pct. højere i 1. kvartal 2018, end da de sidst toppede i 3. kvartal 2006. Det højere niveau i Nordjylland kan bl.a. skyldes, at ejerlejlighedspriserne her faldt relativt mindre under krisen end i resten af landet. I Region Hovedstaden er stigningen noget mere beskeden med blot 1 pct. i forhold til 3. kvartal 2006.

De reale priser på ejerlejligheder er relativt lavest i Region Sjælland, hvor de nu er 24 pct. lavere end i 4. kvartal 2006, hvor de sidst toppede. I Region Syddanmark og Region Midtjylland er ejerlejlighedspriserne henholdsvis 8 pct. og 6 pct. lavere, siden de var højest for lidt over ti år siden.

”Vi kan altså se, at der er stor forskel på, hvordan de reale boligpriser på især ejerlejligheder har udviklet sig efter finanskrisen. Priserne i nogle regioner er fortsat mærket efter knækket i 2007”, siger Jakob Holmgaard, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Ejerlejligheder regioner

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/PRIS111 og www.statistikbanken.dk/EJEN55.
Anm.: Boligpriserne er justeret med prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks, som bl.a. indeholder prisudviklingen for ejerboliger i form af estimerede lejeværdier. Faktiske salgspriser på boliger indgår ikke i forbrugerprisindekset.

Boligprisudviklingen justeret for forbrugerprisindekset siden seneste topniveau og bundniveau

 

Udvikling siden toppen (pct.)

Udvikling siden bunden (pct.)

Top (kvartal)

Bund (kvartal)

Enfamiliehuse

Hele landet

- 14

21

3. kvt. 2007

1. kvt. 2012

Region Hovedstaden

- 14

35

3. kvt. 2006

1. kvt. 2012

Region Sjælland

- 23

25

1. kvt. 2007

3. kvt. 2012

Region Syddanmark

- 18

14

3. kvt. 2007

4. kvt. 2013

Region Midtjylland

- 15

14

3. kvt. 2007

4. kvt. 2012

Region Nordjylland

- 11

16

3. kvt. 2007

3. kvt. 2013

Ejerlejligheder

Hele landet

1

54

3. kvt. 2006

1. kvt. 2012

Region Hovedstaden

1

67

3. kvt. 2006

1. kvt. 2009

Region Sjælland

- 24

28

4. kvt. 2006

1. kvt. 2012

Region Syddanmark

- 8

38

2. kvt. 2007

2. kvt. 2012

Region Midtjylland

- 6

25

4. kvt. 2006

4. kvt. 2011

Region Nordjylland

12

38

3. kvt 2006

3. kvt. 2012

Sådan har vi gjort

I denne artikel er boligpriserne baseret på de faktiske salg sammenholdt med prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks. Forbrugerprisindekset indeholder forbrugsvarer og –tjenester og medtager prisudviklingen for ejerboliger i form af estimerede lejeværdier. De faktiske salgspriser på boliger indgår altså ikke som en del af forbrugerprisudviklingen.

Både boligpriserne og forbrugerpriserne er indekseret, så udviklingen i prisindekset siger ikke noget om, hvor i landet boligerne er dyrest, men kun noget om udviklingen af forskellige boligtyper i forskellige dele af landet.

Læs mere om prisindekset for ejendomssalg og forbrugerprisindekset i statistikdokumentationen.

Danmarks Statistik undersøgte desuden i to analyser i 2016 henholdsvis usikkerheden i boligprisudviklingen og forskellen på boligprisudviklingen i forskellige opgørelser.

Danmarks Statistik har også tidligere set på omkostningen ved at have en bolig og sammenlignet prisudviklingen på boliger med udviklingen i lejeudgifter.

Kontakt:
Spørgsmål om boligprisindekset kan rettes til fuldmægtig, Jakob Henrik Holmgaard, 39 17 31 24, JHO@dst.dk.
Spørgsmål om forbrugerprisindekset kan stilles til specialkonsulent, Martin Birger Larsen, 39 17 34 59, MBL@dst.dk.