Gå til sidens indhold

Lejligheder er nu billigere end før finanskrisen, når der justeres for prisudvikling

Priserne på både enfamiliehuse og ejerlejligheder er efter flere års stigning stagneret i 2018, og justeret for den generelle prisudvikling ligger priserne på både enfamiliehuse og ejerlejligheder nu under niveauet inden finanskrisen.

13. juni 2019 kl. 7:30

Denne artikel er skrevet med udgangspunkt i en tidligere bag tallene artikel udgivet 13. juli 2018.

Priserne på enfamiliehuse og ejerlejligheder har generelt været stigende siden 2012, men prisudviklingen er stagneret i løbet af 2018. For ejerlejligheder er prisen endda faldet fra 2. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019.

Faldet betyder, at prisen på ejerlejligheder – hvis man korrigerer for prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks - nu er lavere, end da priserne toppede i 3. kvartal 2006. Forskellen er dog minimal med 0,4 pct.

”Selvom boligpriserne har været stigende i nogle år, og indeksene nu ligger på et højt niveau – også i forhold til rekordniveauet i 2006 og 2007, er priserne på boligerne, når man justerer salgsprisen for, hvordan forbrugerpriserne har udviklet sig, fortsat lavere end sidst boligpriserne toppede”, siger Jakob Holmgaard, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Prisen på parcelhuse og villaer (enfamiliehuse) har efter finanskrisen ikke på noget tidspunkt været højere end i 3. kvartal 2007. For enfamiliehuse gælder, at de i 1. kvartal 2019 relativt var 13,2 pct. billigere end i 3. kvartal 2007.

Det viser beregninger baseret på Danmarks Statistiks ejendomssalgsstatistik.

Hvis man alene ser på perioden fra 2012, er både prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steget hurtigere end den generelle prisudvikling.
 
priser alle boligerKilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/PRIS111 og www.statistikbanken.dk/EJ5.
Anm.: Boligpriserne er justeret med prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks, som bl.a. indeholder prisudviklingen for ejerboliger i form af estimerede lejeværdier. Faktiske salgspriser på boliger indgår ikke i forbrugerprisindekset. Boligprisindeksene er ikke sæsonkorrigerede.

I forhold til før finanskrisen er priserne på parcelhuse og villaer lavest i Region Sjælland

I alle regioner er priserne på enfamiliehuse lavere, end da de toppede før finanskrisen, når man justerer salgsprisen for den generelle prisudvikling i samfundet. I Region Sjælland var prisen på enfamiliehuse 22 pct. lavere i 1. kvartal 2019, end da de var højest i 3. kvartal 2007. Med et fald på 12 pct. er forskellen mindst i Region Nordjylland i forhold til toppen i 3. kvartal 2007. Herefter følger Region Hovedstaden (-13 pct.), Region Midtjylland (-15 pct.), Region Syddanmark (-17 pct.).
 
priser enfamiliehuseKilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/PRIS111 og www.statistikbanken.dk/EJ5.
Anm.: Boligpriserne er justeret med prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks, som bl.a. indeholder prisudviklingen for ejerboliger i form af estimerede lejeværdier. Faktiske salgspriser på boliger indgår ikke i forbrugerprisindekset.

Ejerlejligheder i Nordjylland og Hovedstaden er dyrere end før finanskrisen – men prisen falder

I Region Nordjylland var priserne på ejerlejligheder i 1. kvartal 2019 højere, end da de toppede før finanskrisen. I denne region, hvor de fleste ejerlejligheder ligger i Aalborg, var de reale ejerlejlighedspriser 2 pct. højere i 1. kvartal 2019 end i 2. kvartal 2006. Det højere niveau i Nordjylland kan bl.a. skyldes, at ejerlejlighedspriserne her faldt relativt mindre under krisen end i resten af landet. I Region Hovedstaden har priserne på ejerlejligheder udviklet sig næstmest positivt. Her er priserne i dag 1 pct. højere end i 3. kvartal 2006, hvor de var højest før finanskrisen.

Lejlighedspriserne i både Region Nordjylland og Region Hovedstaden har imidlertid været endnu højere for ca. et år siden. I Region Nordjylland er prisen på ejerlejligheder faldet med omkring 9 pct. siden 3. kvartal 2017, mens den i Region Hovedstaden er faldet med næsten 3 pct. siden 2. kvartal 2018.

Prisudvikling på ejerlejligheder har været mest negativ i Region Sjælland, hvor ejerlejlighederne nu er 16 pct. billigere i reale priser end i 4. kvartal 2006, hvor de sidst toppede. I Region Syddanmark og Region Midtjylland er ejerlejlighedspriserne henholdsvis 8 pct. og 6 pct. lavere, siden de var højest for lidt over ti år siden.

Siden 2. kvartal 2018 er priserne for ejerlejligheder faldet på landsplan. I Region Sjælland er priserne i 1. kvartal 2019 dog de højeste i flere år.

”Vi kan se, at der er stor forskel på, hvordan de reale boligpriser på især ejerlejligheder har udviklet sig efter finanskrisen. Priserne i nogle regioner er fortsat mærket efter knækket i 2007, mens de i andre regioner kan have ramt en ny top”, siger Jakob Holmgaard, fuldmægtig i Danmarks Statistik.
 
priser ejerlejlighederKilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/PRIS111 og www.statistikbanken.dk/EJEN55.
Anm.: Boligpriserne er justeret med prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks, som bl.a. indeholder prisudviklingen for ejerboliger i form af estimerede lejeværdier. Faktiske salgspriser på boliger indgår ikke i forbrugerprisindekset.

Denne artikel er skrevet i samarbejde med fuldmægtig, Jakob Henrik Holmgaard, 39 17 31 24, JHO@dst.dk.
Spørgsmål om forbrugerprisindekset kan stilles til specialkonsulent, Martin Birger Larsen, 39 17 34 59,
MBL@dst.dk.

Boligprisudviklingen justeret for forbrugerprisindekset siden seneste topniveau og bundniveau

 

Udvikling siden toppen (pct.)

Udvikling siden bunden (pct.)

Top (kvartal)

Bund (kvartal)

Enfamiliehuse

Hele landet

-13

22

3. kvt. 2007

1. kvt. 2012

Region Hovedstaden

-13

37

3. kvt. 2006

1. kvt. 2012

Region Sjælland

-22

26

3. kvt. 2007

3. kvt. 2012

Region Syddanmark

-17

14

3. kvt. 2007

4. kvt. 2013

Region Midtjylland

-15

14

3. kvt. 2007

4. kvt. 2012

Region Nordjylland

-12

14

3. kvt. 2007

3. kvt. 2013

Ejerlejligheder

Hele landet

0

51

3. kvt. 2006

1. kvt. 2012

Region Hovedstaden

1

65

3. kvt. 2006

1. kvt. 2009

Region Sjælland

-16

42

4. kvt. 2006

1. kvt. 2012

Region Syddanmark

-8

39

2. kvt. 2007

2. kvt. 2012

Region Midtjylland

-6

25

4. kvt. 2006

4. kvt. 2011

Region Nordjylland

2

27

3. kvt 2006

3. kvt. 2012

 

Sådan har vi gjort

I denne artikel er boligpriserne baseret på de faktiske salg sammenholdt med prisudviklingen i det samlede forbrugerprisindeks. Forbrugerprisindekset indeholder forbrugsvarer og –tjenester og medtager prisudviklingen for ejerboliger i form af estimerede lejeværdier. De faktiske salgspriser på boliger indgår altså ikke som en del af forbrugerprisudviklingen.

Både boligpriserne og forbrugerpriserne er indekseret, så udviklingen i prisindekset siger ikke noget om, hvor i landet boligerne er dyrest, men kun noget om udviklingen af forskellige boligtyper i forskellige dele af landet.

Læs mere om prisindekset for ejendomssalg og forbrugerprisindekset i statistikdokumentationen.

Danmarks Statistik undersøgte desuden i to analyser i 2016 henholdsvis usikkerheden i boligprisudviklingen og forskellen på boligprisudviklingen i forskellige opgørelser.

Danmarks Statistik har også tidligere set på omkostningen ved at have en bolig og sammenlignet prisudviklingen på boliger med udviklingen i lejeudgifter.