Gå til sidens indhold

Voksenuddannelser

Hvor mange kursister deltager i et kursusforløb? Hvor mange hele voksenuddannelser bliver fuldført? Statistikken om voksenuddannelse omfatter personer, som deltager i voksen- og efteruddannelse, dvs. formelle uddannelsesforløb som er finansieret, styret og tilrettelagt af en offentlig udbyder.

Udvalgt statistik om Voksenuddannelser

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Voksenuddannelser på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i kursusdeltagelse

Her kan du se udviklingen i, hvor mange kursister der hvert år har deltaget i kurser. Tallene er opgjort for skoleår, dvs. at 2020 dækker skoleåret 2019/2020, osv.
Mere om figuren
Seneste opdatering
26.2.2024
Opdateres næste gang
25.3.2025
Kilder

For kursusaktiviteten på højskoler, professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter modtager Danmarks Statistik indberetninger fra godkendte kursusudbydere. For kursusaktiviteten indenfor Almen og forberedende voksenuddannelse, AMU og erhvervsskoler forestår Undervisningsministeriet dataindsamlingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet står for dataindsamlingen af danskundervisning for udlændinge.

Udviklingen i fuldførte voksenuddannelser

Her kan du se udviklingen i antallet af fuldførte voksenuddannelser. Tallene er opgjort for skoleår, dvs. at 2020 dækker skoleåret 2019/2020, osv.
Mere om figuren
Seneste opdatering
27.2.2024
Opdateres næste gang
26.2.2025
Kilder

For kursusaktiviteten på højskoler, professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter modtager Danmarks Statistik indberetninger fra godkendte kursusudbydere. For kursusaktiviteten indenfor Almen og forberedende voksenuddannelse, AMU og erhvervsskoler forestår Undervisningsministeriet dataindsamlingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet står for dataindsamlingen af danskundervisning for udlændinge.

Fuldførte voksenuddannelser fordelt efter allerede gennemført uddannelse

Her kan du se, hvilke uddannelser (højest fuldførte) som personer, der har efteruddannet sig, havde i forvejen.
Mere om figuren
Seneste opdatering
27.2.2024
Opdateres næste gang
26.2.2025
Kilder

For kursusaktiviteten på højskoler, professionshøjskoler, erhvervsakademier og universiteter modtager Danmarks Statistik indberetninger fra godkendte kursusudbydere. For kursusaktiviteten indenfor Almen og forberedende voksenuddannelse, AMU og erhvervsskoler forestår Undervisningsministeriet dataindsamlingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet står for dataindsamlingen af danskundervisning for udlændinge.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Deltagelse i voksenuddannelse (AES)

Formålet med Voksne i Uddannelse er at belyse befolkningens deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Undersøgelsen blev gennemført i alle EU-lande efter de samme retningslinier. Derfor er Voksne i Uddannelse den bedste danske undersøgelse til internationale sammenligninger af den voksne befolknings deltagelse i livslang læring.

Virksomhedernes efteruddannelse (CVTS)

Formålet med statistikken har været at give et dansk bidrag til en fælles europæisk sammenlignelig statistik om private virksomheders efter- og videreuddannelse af de ansatte. Statistikken indgår som led i EU's satsning på livslang læring, hvilket er et centralt element i EU's strategi for at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og hermed den økonomiske vækst.

Voksen- og efteruddannelse

Formålet med statistikken Voksen- og efteruddannelse er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved voksen- og efteruddannelse dvs. formelle uddannelsesforløb, som er finansieret, styret og tilrettelagt af en offentlig udbyder. Registreringen af kursusaktiviteterne er startet på forskellige tidspunkter for de forskellige delområder, og de første områder er registreret fra 1970'erne.

Brug for flere tal om Voksenuddannelser?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal om kurser og voksenuddannelse fx fordelt efter uddannelsesområde, køn og alder.

Kontaktperson for denne statistik

Susanne Mainz Sørensen
Telefon: 39 17 33 94