Gå til sidens indhold

Højskoler

Statistikken om højskolekurser giver en samlet beskrivelse af befolkningens årlige deltagelse i højskolekurser og kurser på de frie fagskoler.
Statistikken om højskolekursister belyser højskolekursisters baggrundsoplysninger fordelt efter kursuslængder og højskoletype. Tallene fra de to statistikker er overordnet sammenlignelige, men der kan være små forskelle på grund af de forskellige opgørelsesmetoder.

Introduktion

Højskolekurser
Statistikken for højskolerne og de frie fagskoler indgår i Danmarks Statistiks Kursistregister, som er en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i enkelte kurser ved voksen- og efteruddannelse, dvs. formelle, eksterne uddannelsesforløb, som er finansieret, styret og tilrettelagt af en offentlig udbyder og finder sted uden for arbejdstiden. Aktiviteten på husholdnings- og håndarbejdsskolerne (senere frie fagskoler) er registreret fra starten af 1970'erne, og højskoleaktiviteten kom med fra 1980'erne. For højskolerne blev kun aktiviteten på de lange kurser registreret (dvs. kurser på 12 uger eller mere), men fra skoleåret 2011-2012 kom også de korte kurser med.

Højskolekursister
Statistikken Højskolekursister er en årlig opgørelse, der beskriver højskolekursisternes baggrund. Statistikken supplerer Danmarks Statistiks opgørelser af aktiviteten inden for voksen- og efteruddannelsesområdet Højskoler, og baggrunden for højskolekursisterne belyses med alder, køn, herkomst, uddannelsesbaggrund, indkomst og bopæl. Kursisterne opgøres både i antal kursister og omregnet til årselever. Kursisterne fordeles efter længden af kurserne, hvor der skelnes mellem korte-, mellemlange og lange kurser.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Voksen- og efteruddannelser

Uddannelserne omfatter blandt andet VUC, AMU-kurser samt meritlærer-, diplom- og masteruddannelser. VUC er voksenuddannelsescentre med fokus på dansk og regnefærdigheder, mens AMU især er korte arbejdsmarkedsuddannelser.

Times

TIMES er et system til dokumentation af de data, der indgår i vores statistikker. Selve statistikkerne er dokumenteret i statistikdokumentationen. TIMES består af en fælles database med tilhørende værktøjer til beskrivelse af datasæt, record, variable og variabelklasser.

TIMES for delopgaven: Kursistregistret

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Højskoler

Kontakt

Susanne Mainz Sørensen
Telefon: 39 17 33 94

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig