Gå til sidens indhold

Højskoler

Hvor mange tager på højskole? Hvilke typer højskoler og højskolekurser vælges oftest? Og hvordan er aldersfordelingen på de forskellige højskolekurser? Statistikken om højskolekurser og -kursister giver en samlet beskrivelse af befolkningens højskoledeltagelse og belyser bl.a. kursisternes alder, kursuslængde og højskoletype.

Udvalgt statistik om Højskoler

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Højskoler på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Kursistdeltagelse på korte højskoleophold

Her kan du se, hvor mange kursister der hvert år er på et kort højskoleophold (under 12 uger).
Mere om figuren
Seneste opdatering
26.2.2024
Opdateres næste gang
25.3.2025
Kilder

Godkendte udbydere af voksen- og efteruddannelse i form af højskolekurser. Alle danske højskoler som er med på højskoleforeningens liste over højskoler indgår i statistikken.

Kursistdeltagelse på lange højskoleophold

Her kan du se, hvor mange kursister der hvert år er på et langt højskoleophold (12 uger eller mere).
Mere om figuren
Seneste opdatering
26.2.2024
Opdateres næste gang
25.3.2025
Kilder

Godkendte udbydere af voksen- og efteruddannelse i form af højskolekurser. Alle danske højskoler som er med på højskoleforeningens liste over højskoler indgår i statistikken.

HAR DU SET?
Voksenuddannelser
Se, hvor mange, der fuldfører en hel voksenuddannelse eller deltager i et kursusforløb.
HAR DU SET?
Ungdomsuddannelser
Se, hvor mange elever der går på de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser.

Kursistdeltagelse på korte højskoleophold fordelt efter alder

Her kan du se antallet af kursister, der deltager på korte højskoleophold fordelt efter aldersintervaller.
Mere om figuren
Seneste opdatering
26.2.2024
Opdateres næste gang
25.3.2025
Kilder

Godkendte udbydere af voksen- og efteruddannelse i form af højskolekurser. Alle danske højskoler som er med på højskoleforeningens liste over højskoler indgår i statistikken.

Kursistdeltagelse på lange højskoleophold fordelt efter alder

Her kan du se antallet af kursister, der deltager på lange højskoleophold fordelt på aldersintervaller.
Mere om figuren
Seneste opdatering
26.2.2024
Opdateres næste gang
25.3.2025
Kilder

Godkendte udbydere af voksen- og efteruddannelse i form af højskolekurser. Alle danske højskoler som er med på højskoleforeningens liste over højskoler indgår i statistikken.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Højskolekurser

Formålet med statistikken Voksen- og efteruddannelse – Højskoler er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og frie fagskoler. Statistikken inkluderer kursusforløb som falder indenfor højskolelovens rammer og som er berettiget til statsligt tilskud. Kurser, der ikke ydes statsstøtte medtages dog også, hvis de kan karakteriseres som almindelige højskolekurser. De indsamlede data indgår i Danmarks Statistiks kursistregister sammen med data fra en række andre områder indenfor kursusvirksomhed for voksne.

Højskolekursister

Statistikken Højskolekursister belyser højskolekursisters baggrund med hensyn til alder, køn, herkomst, uddannelsesbaggrund, indkomst, bopæl fordelt efter kursuslængder og højskoletype. Statistikken belyser kursisterne, som kan findes i statistikken Voksen- og efteruddannelse – Højskoler, som giver en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og frie fagskoler.

Voksen- og efteruddannelse

Formålet med statistikken Voksen- og efteruddannelse er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved voksen- og efteruddannelse dvs. formelle uddannelsesforløb, som er finansieret, styret og tilrettelagt af en offentlig udbyder. Registreringen af kursusaktiviteterne er startet på forskellige tidspunkter for de forskellige delområder, og de første områder er registreret fra 1970'erne.

Brug for flere tal om Højskoler?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om typen af højskoler, kursisternes køn og uddannelsesområde.

Kontaktperson for denne statistik

Klaus Rasmussen
Telefon: 39 17 30 65