Gå til sidens indhold

Fiskeri og akvakulturs struktur og produktion

Struktur- og produktionsstatistikken indeholder tal om både fartøjer og landing af fisk. Fartøjsstatistikken omfatter alle registrerede fiskerfartøjer i Danmark, såvel aktive som inaktive fartøjer. Landingsstatistikken indeholder tal for danske fiskeres landinger i danske og udenlandske havne (FISK2). Desuden rummer den tal for alle landinger i danske havne fra både danske og udenlandske fiskere (FISK3).

Introduktion

I fartøjsstatistikken indgår oplysninger om antal fartøjer, tonnage målt i bruttoton (BT) og maskineffekt målt i kilowatt. Fartøjerne kan fordeles på fartøjstyper, længde- og tonnagegrupper samt regioner. Tallene er opgjort 31. december det anførte kalenderår.

Landingerne findes opdelt på artsgrupper, landingsplads (region) og fangstfarvand. Mængden er opgjort som landet vægt og opvejet til hel fisk (levende vægt). Værdien af landingerne er den afregnede pris ekskl. moms fra førstehåndsopkøber.

Dokumentation
 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Fiskeri og akvakulturs struktur og produktion

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt