Gå til sidens indhold

Firmaernes køb og salg

Statistikken over firmaernes køb og salg belyser konjunktur- og erhvervsudviklingen. Kilden til statistikken er de momsregistrerede virksomheders månedlige, kvartalsvise eller halvårlige indberetninger til Skattestyrelsen i forbindelse med deres momsbetaling og den kaldes derfor også ofte for ’momsstatistikken’.

Introduktion

Firmaernes køb og salg er opdelt i indenlandsk køb, indenlandsk salg, salg i alt og køb i alt. Opdelingen stammer fra det, der er angivet som momspligtigt og ikke-momspligtigt køb og salg på momsblanketten.

Tallene er endvidere fordelt på brancher. Alle brancher er med i firmaernes køb og salg.

Firmaernes køb og salg udkommer månedligt og hurtigt, ca. en måned og 5 dage efter den pågældende måneds udløb, således at fx tal for juni udgives i begyndelsen af august. På det mest detaljerede niveau (6-cifrede brancher) udkommer data kvartalsvist.

Momsoplysningerne om firmaernes indenlandske køb og kategorien køb i alt samt firmaernes indenlandske salg vurderes at være af høj kvalitet, idet disse oplysninger har betydning for firmaernes momsbetaling. Derimod vurderes momsoplysningerne om firmaernes eksport og andet ikke-momspligtigt salg og dermed også kategorien salg i alt at være behæftet med en vis usikkerhed.

Da data udkommer relativt hurtigt, er der ikke mulighed for at udføre den samme fejlsøgning, som der er på regnskabsstatistikkens eller firmastatistikkens årlige omsætningstal. Der er også begrebsmæssige forskelle til disse statistikker.

Dokumentation

Momsangivelsen

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Firmaernes køb og salg

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kontakt

Lina Maria Pedersen