Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Økologi

Her finder du statistik om fx antallet af økologiske bedrifter i Danmark, om salget af økologisk mælk er steget eller faldet og hvilke økologiske fødevarer vi importerer mest.

Introduktion

Efterspørgslen på økologiske varer stiger ikke bare i Danmark, men også globalt. Udviklingen i den hjemlige økologiske produktion og i det økologiske marked dokumenteres løbende af Danmarks Statistik i forskellige statistikker, som omfatter følgende grupper:

  • Det økologiske jordbrugs produktion og regnskaber indeholder oplysninger om antal økologiske bedrifter i Danmark, arealstørrelse, afgrøder, dyr og animalsk produktion. Derudover belyser statistikken de økologiske landbrugs indtjening, regnskaber og økonomi. 
  • Indenrigshandel med økologiske fødevarer omfatter omsætningen af økologiske føde- og drikkevarer i danske supermarkeder og varehuse, suppleret med salg til restauranter, kantiner mv. (foodservice). 
  • Import og eksport af økologiske fødevarer beskriver omfanget af udenrigshandelen med økologiske varer fordelt på varer og lande. 

Statistikkerne omfatter føde- og drikkevarer. Økologisk tøj, kosmetik og foder til kæledyr er ikke inkluderet (udgør en meget lille procentdel af det samlede økologiske forbrug i husstande). Foder til køer, svin m.m. er inkluderet i tal for import og eksport og indgår indirekte i de økologiske arealer. 

Fiskeri

Vildtfangede fisk defineres hverken som økologiske eller konventionelle varer. Produktionen i økologiske dambrug er beskrevet i publikationen Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur.

Nyt

Seneste nyt om Økologi

Historisk højt niveau for økologisk malkekvæg

28. september 2018

Graf

Det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidsbedrifter med malkekvæg nåede i 2017 et historisk højt niveau på knap 1,5 mio. kr. pr. bedrift. Det er en stigning på 304.000 kr. i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken


Det offentlige er storkunde af økologiske varer

21. september 2018

Graf

Den offentlige sektor aftager 44 pct. af salget af økologiske varer til foodservice. Foodservice omfatter servering af mad fra køkkener i institutioner, restauranter, kantiner, caféer, udbringning mv.

Tabeller i Statistikbanken


Vi slagter flere svin og eksporterer flere smågrise

12. september 2018

Graf

Der blev slagtet 4,40 mio. svin og eksporteret 3,65 mio. levende svin i andet kvartal 2018, hvilket er en stigning i produktionen af svin på 4,5 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Tabeller i Statistikbanken


Frugt, grønt og mælk dominerer økologisk salg

7. maj 2018

Graf

Detailsalget af økologiske varer udgjorde 11,3 mia. kr. i 2017 mod 8,7 mia. kr. i 2016 og markerer endnu et år med markant stigning. En del af stigningen skyldes, at undersøgelsen fra i år er udvidet.

Tabeller i Statistikbanken


Importen af økologiske varer stiger kraftigt

7. december 2017

Graf

Importen af økologiske varer steg med 34 pct. fra 2015 til 3.215 mio. kr. i 2016 og lægger større afstand til eksporten. Frugt og grøntsager steg alene med 48 pct. til 1.171 mio. kr.

Tabeller i Statistikbanken


Rekordstor mælkeproduktion efter ophør af kvoter

21. december 2015

Graf

Ved udgangen af marts 2015 ophørte EU's mælkekvoter. I Danmark har det allerede medført en stigning i produktionen, og mængden af leveret mælk til mejerierne vil i år overstige det hidtil højeste niveauet fra 1983.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Økologisk forbrug - hvor kom væksten fra?

Det økologiske forbrug er steget markant gennem de seneste år, men stigningen har ikke været lige stor i alle befolkningsgrupper. Denne analyse ser nærmere på forskellene i udviklingen fra 2005 til 2015, og viser også hvorledes sammensætningen af det økologiske forbrug har ændret sig. Analysen undersøger endeligt, hvor stor vægt de forskellige befolkningsgrupper har i det samlede økologiske forbrug.

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer i 2004 til 7,7 pct. i 2014. Men hvem er det, som særligt køber økologiske varer? Og er der nogle grupper, som stort set aldrig køber økologisk?

Læs mere

Publikationer

Jordbrugets prisforhold 2017

Jordbrugets prisforhold 2017 handler om det primære jordbrugs priser og udviklingen i priserne.

Prisstigningen på mælk toppede blandt landbrugsprodukter
Mælkeprisen er steget kraftigt det seneste år. I 2017 fik mælkeproducenterne 28 pct. mere for deres mælk end året før. Prisstigningen på mælk kommer ovenpå prisfald de to foregående år, hvor mælkeprisen i 2016 faldt til det laveste niveau siden 2010. Med prisstigningen i 2017 endte mælkeprisen med at være 17 pct. højere end prisen i 2010.Læs mere


Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2016

Publikationen samler regnskabsresultater for fiskerivirksomheder og akvakultur, som dækker over havbrug, dambrug og andre anlæg med opdræt af fisk eller skaldyr.Læs mere


Landbrug 2011

Publikationen samler de statistiske opgørelser inden for landbrug, gartneri og skovbrug.

Landbrug 2011 gennemgår bl.a. antallet af landbrugsbedrifter, bedrifternes arealanvendelse, husdyrhold, arbejdskraft og produktionsmetoder.

Læs mere


Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009

Publikationen fortæller om økologierhvervets økonomiske forhold og struktur i tiden fra 2005 til 2009.

Læs mere