Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Økologi

Her finder du statistik om fx antallet af økologiske bedrifter i Danmark, om salget af økologisk mælk er steget eller faldet og hvilke økologiske fødevarer vi importerer mest.

Introduktion

Efterspørgslen på økologiske varer stiger ikke bare i Danmark, men også globalt. Udviklingen i den hjemlige økologiske produktion og i det økologiske marked dokumenteres løbende af Danmarks Statistik i forskellige statistikker, som omfatter følgende grupper:

  • Det økologiske jordbrugs produktion og regnskaber indeholder oplysninger om antal økologiske bedrifter i Danmark, arealstørrelse, afgrøder, dyr og animalsk produktion. Derudover belyser statistikken de økologiske landbrugs indtjening, regnskaber og økonomi. 
  • Indenrigshandel med økologiske fødevarer omfatter omsætningen af økologiske føde- og drikkevarer i danske supermarkeder og varehuse, suppleret med salg til restauranter, kantiner mv. (foodservice). 
  • Import og eksport af økologiske fødevarer beskriver omfanget af udenrigshandelen med økologiske varer fordelt på varer og lande. 

Statistikkerne omfatter føde- og drikkevarer. Økologisk tøj, kosmetik og foder til kæledyr er ikke inkluderet (udgør en meget lille procentdel af det samlede økologiske forbrug i husstande). Foder til køer, svin m.m. er inkluderet i tal for import og eksport og indgår indirekte i de økologiske arealer. 

Fiskeri

Vildtfangede fisk defineres hverken som økologiske eller konventionelle varer. Produktionen i økologiske dambrug er beskrevet i publikationen Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur.

Nyt

Seneste nyt om Økologi

Økologisk oksekød stammer overvejende fra køer

19. februar 2020

Økologisk oksekød stammer overvejende fra køer

I alt blev der slagtet 464.000 kvæg i 2019, hvoraf 5,0 pct. var registeret som økologisk. Når der slagtes økologisk kvæg, er køer dominerende med godt to tredjedele af slagtningerne.

Tabeller i Statistikbanken om 'Det økologiske jordbrugs produktion og regnskaber'


Eksporten af økologiske varer bremser op

6. december 2019

Eksporten af økologiske varer bremser op

Eksporten af økologiske varer faldt 2 pct. fra 3,0 mia. kr. i 2017 til 2,9 mia. kr. i 2018. En del varegrupper havde stigende eksport, mens der var fald af især foderstoffer, 'andre næringsmidler' samt mejeriprodukter og æg.

Tabeller i Statistikbanken om 'Import og eksport af økologiske fødevarer'


Dårligere resultater for økologiske landbrug i 2018

27. september 2019

Dårligere resultater for økologiske landbrug i 2018

I 2018 landede det gennemsnitlige driftsresultat for økologiske heltidslandbrug på 462.000 kr., hvilket er mere end en halvering i forhold til året før.

Tabeller i Statistikbanken om 'Det økologiske jordbrugs produktion og regnskaber'


Stor stigning i økologisalg til storkøkkener

18. september 2019

Stor stigning i økologisalg til storkøkkener

Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservice steg med 15 pct. fra 2.039 mio. kr. i 2017 til 2.351 mio. kr. i 2018 og fortsætter dermed de foregående års markante vækst.

Tabeller i Statistikbanken om 'Indenrigshandel med økologiske fødevarer'


Frugt og grøntsager trækker økologisalg op

7. maj 2019

Frugt og grøntsager trækker økologisalg op

Detailsalget af økologiske varer steg 14 pct. på ét år og udgjorde 12,9 mia. kr. i 2018 mod 11,3 mia. kr. i 2017. Frugt og grønt udgjorde alene 38 pct. af den samlede stigning.

Tabeller i Statistikbanken om 'Indenrigshandel med økologiske fødevarer'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Økologisk forbrug - hvor kom væksten fra?

Økologisk forbrug - hvor kom væksten fra?

Det økologiske forbrug er steget markant gennem de seneste år, men stigningen har ikke været lige stor i alle befolkningsgrupper. Denne analyse ser nærmere på forskellene i udviklingen fra 2005 til 2015, og viser også hvorledes sammensætningen af det økologiske forbrug har ændret sig. Analysen undersøger endeligt, hvor stor vægt de forskellige befolkningsgrupper har i det samlede økologiske forbrug.

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger

Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer i 2004 til 7,7 pct. i 2014. Men hvem er det, som særligt køber økologiske varer? Og er der nogle grupper, som stort set aldrig køber økologisk?

Publikationer

Jordbrugets prisforhold 2018

Jordbrugets prisforhold 2018

 Jordbrugets prisforhold 2018 handler om det primære jordbrugs priser og udviklingen i priserne.

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2018

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2018

Publikationen giver et overblik over landbrugets økonomi, fordelt på produktionsgrene som fx hvede, slagtesvin og malkekøer.

Regnskabsstatistik for jordbrug 2018

Regnskabsstatistik for jordbrug 2018

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt og økologisk landbrug samt gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2017

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2017

Publikationen samler regnskabsresultater for fiskerivirksomheder og akvakultur, som dækker over havbrug, dambrug og andre anlæg med opdræt af fisk eller skaldyr.

Statistikken bygger for fiskeriet på indberetninger fra 272 virksomheder ud af en samlet population på 539 virksomheder med en omsætning på over 270.000 kr. og for akvakultur på indberetninger fra 117 ud af 203 aktive anlæg.