Gå til sidens indhold

Husstande og familier

En husstand omfatter samtlige personer på en adresse, uanset relationerne mellem dem. Husstande opgøres ud fra type (fx enlig mand eller ægtepar). En familie består af en eller flere personer, der bor på den samme adresse og har visse indbyrdes relationer. En familie kan bestå af en enlig eller et par med eller uden hjemmeboende børn under 25 år.

Introduktion

Statistikken om husstande indeholder oplysninger om bopæl (region og kommune), husstandstype (dvs. husstandens sammensætning) og husstandens størrelse.

Statistikken om familier indeholder oplysninger om bopæl (region og kommune), familietype (dvs. familiens sammensætning), familiestørrelse og antal børn i familien. I statistikken opereres med to grupper af børn: de hjemmeboende og de ikke-hjemmeboende. I begge grupper er det en betingelse, at personerne aldrig har været gift, ikke selv har børn, og ikke indgår i et samboende par. Hjemmeboende børn bor hos mindst én af forældrene og er under 25 år (foruden at opfylde ovenstående betingelser). De ikke-hjemmeboende børn skal være under 18 år, og i statistikken udgør de hver især deres egen familie.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Samlevende par

Et par, der uden at være gift med hinanden har fælles børn, uanset børnenes alder, og uanset om de stadig bor hjemme.

Samboende par

En mand og en kvinde, der bor sammen uden at være gift med hinanden og uden at have fællesbørn, bliver regnet for et samboende par, hvis aldersforskellen er mindre end 15 år, og hvis der ikke bor andre voksne på adressen, bortset fra deres eventuelle særbørn. De må ikke være søskende, så vidt det kan oplyses af CPR. Personer ned til 16 år kan indgå i et samboende par.

Familietype

En familie er en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som har visse indbyrdes relationer.

Familier kan opdeles i tre hovedtyper: Parfamilier, enlige og ikke-hjemmeboende børn. For parfamilier og enlige kan familien ud over parret eller den enlige bestå af et eller flere hjemmeboende børn. Børn defineres som personer, der er under 25 år, er ugifte, ikke selv har børn og ikke indgår i et samboende par. Hvis et barn har forældrehenvisning til mindst én voksen i husstanden, er barnet hjemmeboende og regnes med til den (de) voksnes familie, ellers er barnet ikke-hjemmeboende og udgør sin egen familie.

Der er fire typer af par: 1. Ægtepar. Parterne har ægtefællehenvisning til hinanden i CPR. 2. Registrerede partnerskaber. Parterne henviser til hinanden i CPR ligesom ægtefæller. 3. Samlevende par. Parterne har mindst ét fælles barn (i denne henseende uanset alder) boende i hjemmet, eller de har haft den 1. januar 1990 eller den 1. januar i et senere år. Hvis der ikke længere er fællesbørn i hjemmet, skal forældrene have boet sammen ved alle senere statustidspunkter (1. januar hvert år). 4. Samboende par. De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende. Hvis to voksne på samme adresse ikke opfylder kriterierne for at være en af disse partyper, regnes de for to selvstændige familier.

Husstande

En husstand defineres som bestående af en eller flere personer, der bor på samme adresse. Alle personer på adressen regnes med til husstanden uanset familieforhold. En husstand består af én eller flere familier.

Børn

Børn er personer, der aldrig har været gift, som ikke har børn, og som ikke indgår i et samlevende par. Aldersgrænsen for børn er 25 år.

Voksne

Omfatter alle personer, der er fyldt 18 år, undtagen 18-24-årige, der bor hjemme hos forældrene, og som ingen børn har, aldrig har været gift og ikke er del af et par. Som voksne medregnes endvidere personer under 18 år, hvis de på et tidspunkt har indgået ægteskab, har børn eller indgår i par.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Husstande og familier

Kontakt

Lisbeth Harbo
Telefon: 39 17 32 94

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig