Gå til sidens indhold

Husstande og familier

Hvor mange bor alene? Og hvor mange børnefamilier er der? Statistikken om husstande og familier kan fx fordeles efter antal personer i husstanden og familietype.

Hvad betyder...?

Personer på samme adresse uanset familiære tilknytningsforhold. Der kan således indgå flere familier i samme husstand.

En eller flere personer, der bor på samme adresse, som har visse indbyrdes relationer. En familie består af en enlig, af et par eller af et ikke-hjemmeboende barn under 18 år. Hjemmeboende under 25 år regnes med til forældrenes familier, hvis de ikke selv har børn, ikke er gift eller tidligere gift og ikke indgår i et samlevende par.

Udvalgt statistik om Husstande og familier

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Husstande og familier på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i antal husstande

Her kan du se udviklingen i antallet af husstande de seneste 30 år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
23.2.2023
Opdateres næste gang
14.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Udvikling i antal børnefamilier

Her kan du se udviklingen i antallet af børnefamilier de seneste 30 år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
23.2.2023
Opdateres næste gang
14.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Udvikling i husstandsstørrelsen

Her kan du se udviklingen i husstandsstørrelsen de seneste 30 år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
23.2.2023
Opdateres næste gang
14.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

HAR DU SET?
Børn
Se hvor mange børn, der i Danmark. Fx fordelt efter husstands- og familietype.
HAR DU SET?
Personer i boliger
Se hvor mange i Danmark, der bor i parcelhus, rækkehus, etageboliger, på kollegie, mm.

Børnefamilier fordelt efter familietype

Her kan du se udviklingen i antallet af børnefamilier fordelt efter forskellige familietyper de seneste 30 år. 
Mere om figuren
Seneste opdatering
23.2.2023
Opdateres næste gang
14.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Familier uden børn fordelt efter familietype

Her kan du se udviklingen i antallet af familier uden børn fordelt efter forskellige familietyper de seneste 30 år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
23.2.2023
Opdateres næste gang
14.2.2024
Kilder

Kilden til statistikken er Det Centrale Personregister (CPR). Dagligt modtager Danmarks Statistik en dataleverance fra CPR med forrige dags indrapporterede fødsler, dødsfald, flytninger, vandringer mv. til folkeregistrene (CPR) i kommunerne.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Befolkningen

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse befolkningens størrelse, sammensætning og udvikling. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser. Hertil kommer, at statistikken anvendes som grundlag for administrative planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. De nuværende tabelserier i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem.

Byopgørelsen

Statistikken belyser folketal og befolkningstæthed efter område. Byopgørelsen findes tilbage i gamle folketællinger, som blev lavet hvert 5. eller 10. år. Fra 1976 til 1996 blev statistikken opgjort ca. hvert andet år. Fra 1996 er statistikken lavet årligt, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2010 og frem.

Brug for flere tal om Husstande og familier?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx fordelt efter husstands- og familietype, husstands- og familiestørrelse og antal børn samt geografi.

Kontaktperson for denne statistik

Lisbeth Harbo
Telefon: 39 17 32 94
Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07