Gå til sidens indhold

Personer i boliger

Hvor mange bor i parcelhuse? Hvor mange bor til leje? Hvor mange boligkvadratmeter er der pr. person? Statistikken om personer i boliger omfatter de personer, der har folkeregisteradresse i Danmark. Statistikken kan fordeles efter bl.a. kommune, køn og alder.

Seneste nyhed om Personer i boliger

Udvalgt statistik om Personer i boliger

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Personer i boliger på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udviklingen i antal boligkvadratmeter pr. person

Her kan du se udviklingen i det gennemsnitlige boligareal pr. person de seneste ti år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
8.4.2024
Opdateres næste gang
8.4.2025
Kilder

Bygnings- og Boligregistret (BBR-stamregister), Det Centrale Personregister (CPR) og, Danmarks Adresseregister (DAR). Bygnings- og boligregistret blev oprettet i 1977 (lov nr. 243 af 12. maj 1976). Formålet med registret er at tilvejebringe en systematisk registrering af bygnings- og boligforholdene til brug for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning. Hovedformålene var i første omgang ejendomsvurdering og folke- og boligtælling. En lang række hovedsagelig kommunale administrative formål er senere indgået som en del af registrets anvendelse.

Adresser er fra Danmark adresseregister (DAR). Adresser blev tidligere leveret til Danmarks Statistik sammen med BBR, men er nu udskilt fra BBR. Fra juni 2017 indeholder BBR ikke længere adresser, men alene nøgler til adresserne i DAR. Når der henvises til BBR-adresser i dette notat/dokument drejer det sig om de adresser i DAR, der matcher nøglerne i BBR.

Antal personer fordelt efter boligtype

Her kan du se, hvor mange personer der bor i hhv. parcelhuse, rækkehuse eller etageboliger.
Mere om figuren
Seneste opdatering
8.4.2024
Opdateres næste gang
8.4.2025
Kilder

Bygnings- og Boligregistret (BBR-stamregister), Det Centrale Personregister (CPR) og, Danmarks Adresseregister (DAR). Bygnings- og boligregistret blev oprettet i 1977 (lov nr. 243 af 12. maj 1976). Formålet med registret er at tilvejebringe en systematisk registrering af bygnings- og boligforholdene til brug for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning. Hovedformålene var i første omgang ejendomsvurdering og folke- og boligtælling. En lang række hovedsagelig kommunale administrative formål er senere indgået som en del af registrets anvendelse.

Adresser er fra Danmark adresseregister (DAR). Adresser blev tidligere leveret til Danmarks Statistik sammen med BBR, men er nu udskilt fra BBR. Fra juni 2017 indeholder BBR ikke længere adresser, men alene nøgler til adresserne i DAR. Når der henvises til BBR-adresser i dette notat/dokument drejer det sig om de adresser i DAR, der matcher nøglerne i BBR.

Antal personer fordelt efter udlejningsforhold og geografi

Her kan du se, hvor mange personer der bor i de forskellige regioner og hvilken type udlejningsforhold, de har i deres bolig.
Mere om figuren
Seneste opdatering
8.4.2024
Opdateres næste gang
8.4.2025
Kilder

Bygnings- og Boligregistret (BBR-stamregister), Det Centrale Personregister (CPR) og, Danmarks Adresseregister (DAR). Bygnings- og boligregistret blev oprettet i 1977 (lov nr. 243 af 12. maj 1976). Formålet med registret er at tilvejebringe en systematisk registrering af bygnings- og boligforholdene til brug for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning. Hovedformålene var i første omgang ejendomsvurdering og folke- og boligtælling. En lang række hovedsagelig kommunale administrative formål er senere indgået som en del af registrets anvendelse.

Adresser er fra Danmark adresseregister (DAR). Adresser blev tidligere leveret til Danmarks Statistik sammen med BBR, men er nu udskilt fra BBR. Fra juni 2017 indeholder BBR ikke længere adresser, men alene nøgler til adresserne i DAR. Når der henvises til BBR-adresser i dette notat/dokument drejer det sig om de adresser i DAR, der matcher nøglerne i BBR.

HAR DU SET?
Boligbestanden
Se, hvor mange boliger, der findes i Danmark

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Boligopgørelsen

Formålet med boligopgørelsen er at belyse den samlede boligbestand og befolkningens boligforhold. Før 1981 blev oplysningerne om befolkningens boligforhold indhentet ved de skemabaserede folk- og boligtællinger, der indtil 1970 blev gennemført hvert femte år. Efter oprettelsen af Bygnings- og Boligregistret i 1977 har Danmarks Statistik siden 1981 foretaget en årlig boligopgørelse pr. 1. januar ved hjælp af oplysninger fra administrative registre.

Brug for flere tal om Personer i boliger?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om personer i boliger fordelt efter geografi, køn og alder.

Kontaktperson for denne statistik

Annika Klintefelt
Telefon: 39 17 36 78