Gå til sidens indhold

Boligbestanden

Hvor mange etageboliger findes der i Danmark? Hvor stor er et gennemsnitligt rækkehus? Hvor mange fritidshuse findes der? Statistikken om boliger omfatter både beboede og ubeboede boliger i Danmark. Statistikken kan fordeles efter bl.a. kommune, ejerforhold og opvarmningskilde.

Udvalgt statistik om Boligbestanden

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Boligbestanden på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Antal boliger

Her kan du se udviklingen i antal boliger de seneste ti år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
8.4.2024
Opdateres næste gang
8.4.2025
Kilder

Bygnings- og Boligregistret (BBR-stamregister), Det Centrale Personregister (CPR) og, Danmarks Adresseregister (DAR). Bygnings- og boligregistret blev oprettet i 1977 (lov nr. 243 af 12. maj 1976). Formålet med registret er at tilvejebringe en systematisk registrering af bygnings- og boligforholdene til brug for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning. Hovedformålene var i første omgang ejendomsvurdering og folke- og boligtælling. En lang række hovedsagelig kommunale administrative formål er senere indgået som en del af registrets anvendelse.

Adresser er fra Danmark adresseregister (DAR). Adresser blev tidligere leveret til Danmarks Statistik sammen med BBR, men er nu udskilt fra BBR. Fra juni 2017 indeholder BBR ikke længere adresser, men alene nøgler til adresserne i DAR. Når der henvises til BBR-adresser i dette notat/dokument drejer det sig om de adresser i DAR, der matcher nøglerne i BBR.

Gennemsnitlig boligstørrelse

Her kan du se udviklingen i den gennemsnitlige boligstørrelse de seneste ti år.
Mere om figuren
Seneste opdatering
8.4.2024
Opdateres næste gang
8.4.2025
Kilder

Bygnings- og Boligregistret (BBR-stamregister), Det Centrale Personregister (CPR) og, Danmarks Adresseregister (DAR). Bygnings- og boligregistret blev oprettet i 1977 (lov nr. 243 af 12. maj 1976). Formålet med registret er at tilvejebringe en systematisk registrering af bygnings- og boligforholdene til brug for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning. Hovedformålene var i første omgang ejendomsvurdering og folke- og boligtælling. En lang række hovedsagelig kommunale administrative formål er senere indgået som en del af registrets anvendelse.

Adresser er fra Danmark adresseregister (DAR). Adresser blev tidligere leveret til Danmarks Statistik sammen med BBR, men er nu udskilt fra BBR. Fra juni 2017 indeholder BBR ikke længere adresser, men alene nøgler til adresserne i DAR. Når der henvises til BBR-adresser i dette notat/dokument drejer det sig om de adresser i DAR, der matcher nøglerne i BBR.

Antal beboede boliger

Her kan du se sammenhængen mellem forskellige boligtyper og udlejningsforhold.
Mere om figuren
Seneste opdatering
8.4.2024
Opdateres næste gang
8.4.2025
Kilder

Bygnings- og Boligregistret (BBR-stamregister), Det Centrale Personregister (CPR) og, Danmarks Adresseregister (DAR). Bygnings- og boligregistret blev oprettet i 1977 (lov nr. 243 af 12. maj 1976). Formålet med registret er at tilvejebringe en systematisk registrering af bygnings- og boligforholdene til brug for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning. Hovedformålene var i første omgang ejendomsvurdering og folke- og boligtælling. En lang række hovedsagelig kommunale administrative formål er senere indgået som en del af registrets anvendelse.

Adresser er fra Danmark adresseregister (DAR). Adresser blev tidligere leveret til Danmarks Statistik sammen med BBR, men er nu udskilt fra BBR. Fra juni 2017 indeholder BBR ikke længere adresser, men alene nøgler til adresserne i DAR. Når der henvises til BBR-adresser i dette notat/dokument drejer det sig om de adresser i DAR, der matcher nøglerne i BBR.

HAR DU SET?
Personer i boliger
Se, hvor mange personer, der bor i de forskellige boligtyper

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Boligopgørelsen

Formålet med boligopgørelsen er at belyse den samlede boligbestand og befolkningens boligforhold. Før 1981 blev oplysningerne om befolkningens boligforhold indhentet ved de skemabaserede folk- og boligtællinger, der indtil 1970 blev gennemført hvert femte år. Efter oprettelsen af Bygnings- og Boligregistret i 1977 har Danmarks Statistik siden 1981 foretaget en årlig boligopgørelse pr. 1. januar ved hjælp af oplysninger fra administrative registre.

Brug for flere tal om Boligbestanden?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx om boligbestanden fordelt efter geografi, ejerforhold og opvarmningskilde.

Kontaktperson for denne statistik

Annika Klintefelt
Telefon: 39 17 36 78