Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Husstande

En husstand omfatter samtlige personer på en adresse, uanset relationerne mellem dem. Husstande opgøres ud fra type (fx enlig mand eller ægtepar) og størrelse, dvs. antal personer i husstanden.

Introduktion

Statistikken om husstande indeholder oplysninger om bopæl (region og kommune), husstandstype (dvs. husstandens sammensætning) og husstandens størrelse.

Grundlaget for statistikken er data fra CPR.

Statistikken om husstande er årlig og offentliggøres i slutningen af februar måned.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Familietype

En familie er en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som har visse indbyrdes relationer.

Familier kan opdeles i tre hovedtyper: Parfamilier, enlige og ikke-hjemmeboende børn. For parfamilier og enlige kan familien ud over parret eller den enlige bestå af et eller flere hjemmeboende børn. Børn defineres som personer, der er under 25 år, er ugifte, ikke selv har børn og ikke indgår i et samboende par. Hvis et barn har forældrehenvisning til mindst én voksen i husstanden, er barnet hjemmeboende og regnes med til den (de) voksnes familie, ellers er barnet ikke-hjemmeboende og udgør sin egen familie.

Der er fire typer af par: 1. Ægtepar. Parterne har ægtefællehenvisning til hinanden i CPR. 2. Registrerede partnerskaber. Parterne henviser til hinanden i CPR ligesom ægtefæller. 3. Samlevende par. Parterne har mindst ét fælles barn (i denne henseende uanset alder) boende i hjemmet, eller de har haft den 1. januar 1990 eller den 1. januar i et senere år. Hvis der ikke længere er fællesbørn i hjemmet, skal forældrene have boet sammen ved alle senere statustidspunkter (1. januar hvert år). 4. Samboende par. De består af to personer af hvert sit køn uden fællesbørn, men eventuelt med børn, der er særbørn. De to personer har en aldersforskel under 15 år, de er, så vidt familiehenvisningerne i CPR oplyser, ikke i familie med hinanden, og der er ikke andre voksne personer på adressen. Personer ned til 16 år kan være samboende. Hvis to voksne på samme adresse ikke opfylder kriterierne for at være en af disse partyper, regnes de for to selvstændige familier.

Husstande

En husstand defineres som bestående af en eller flere personer, der bor på samme adresse. Alle personer på adressen regnes med til husstanden uanset familieforhold. En husstand består af én eller flere familier.

Børn

Børn er personer, der aldrig har været gift, som ikke har børn, og som ikke indgår i et samlevende par. Aldersgrænsen for børn er 25 år.

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Genforeningen i tal

Genforeningen i tal

Vi sætter tal og grafik på 100 års udvikling og zoomer ind på sønderjyderne.

Se temasiden 'Genforeningen i tal'

Ansvarlig for siden

Lisbeth Harbo