Gå til sidens indhold

Lønindeks

Hvordan har lønnen udviklet sig i forskellige sektorer og brancher de seneste år? Lønindekset er en kvartalsvis statistik, som belyser lønudviklingen for lønmodtagere i Danmark.

Introduktion

Danmarks Statistiks lønindeks giver et indblik i lønudviklingen for lønmodtagere i Danmark. Et lønindeks viser den gennemsnitlige udvikling i lønnen over tid. Når lønudviklingen er omregnet til indekstal, kan man hurtigt aflæse den procentvise ændring fra basisåret. Det vil sige, at lønindekset viser, om lønnen er steget eller faldet i forhold til basisåret. 

Danmarks Statistik udgiver to lønindeks 

Det implicitte lønindeks er beregnet på baggrund af et løngennemsnit af alle lønmodtagere i samme branche, uafhængigt af lønmodtagernes individuelle karakteristika. Det vil sige, at det implicitte lønindeks er et såkaldt enhedsværdiindeks, hvor ændringer i beskæftigelsessammensætningen i en given branche kan påvirke den målte lønudvikling.

Det implicitte lønindeks omfatter samtlige lønmodtagere inklusiv elever og unge under 18 år. Lønmodtagere med særlige aflønningsformer – som fx honorarlønnede – indgår ikke. Statistikken omfatter alle ansatte i den offentlige sektor og ansatte i virksomheder i den private sektor, der har 10 eller flere beskæftigede. 

Det standardberegnede lønindeks er et indeks, hvor lønmodtagerne er opdelt i homogene grupper efter bl.a. branche, sektor og arbejdsfunktion, og hvor lønudviklingen i de enkelte grupper vejes sammen med faste vægte. Det betyder, at det standardberegnede lønindeks beregner den estimerede lønudvikling, hvor lønudviklingen så vidt muligt er renset for strukturelle effekter som følge af ændringer i beskæftigelsessammensætningen. 

Det standardberegnede lønindeks omfatter samme målpopulation som det implicitte lønindeks med undtagelse af unge under 18 år og elever. 

Dokumentation

Både det implicitte og det standardberegnede lønindeks er sektor- og brancheopdelt efter branchenomenklaturen DB07 og offentliggøres i form af detaljerede indeks og årsstigninger efter 36-branchegrupperingen af DB07. For det standardberegnede lønindeks gælder desuden, at det er opdelt på hovedarbejdsfunktion efter klassifikationen DISCO-08.

Se Dansk branchekode DB07

Se Danmarks Statistiks Fagklassifikation (DISCO-08)

 

Notat om udviklingen i tallene i det implicitte lønindeks i 1. kvartal 2022: 

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Lønindeks

Kontakt

Sysette Holde Rasmussen
Telefon: 39 17 30 56

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kønsopdelt lønstatistik

Billede: Ligeløn - Danmarks Statistik

I Danmark skal virksomheder, der er omfattet af lov om lige løn udarbejde kønsopdelt lønstatistik.

Ligelønstatistikken

Kvinders andel af mænds løn

Kvinders andel af mænds løn

Få et overblik over kvinders andel af mænds løn inden for forskellige arbejdsfunktioner.

Se bobeldiagram

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her