Gå til sidens indhold

Lønindeks

Lønindekset er en kvartalsvis statistik, som har til formål at belyse lønudviklingen i henholdsvis den private og de offentlige sektorer fordelt efter branche

Introduktion

Det implicitte lønindeks omfatter samtlige lønmodtagere, såvel funktionærer som arbejdere samt elever og unge under 18 år, der er ansat i virksomheder i den private sektor, der har 10 eller flere beskæftigede. Indekset omfatter hele den private sektor; herunder fx også ansatte i private skoler og på private hospitaler. Det standardberegnede lønindeks omfatter samme målpopulation med undtagelse af unge under 18 år og elever.
Det implicitte lønindeks er et såkaldt enhedsværdiindeks, hvor lønudviklingen er dannet på baggrund af et summarisk løngennemsnit af alle medarbejdere i samme branche, uafhængigt af medarbejdernes individuelle karakteristika. Dermed kan ændringer i personalesammensætningen i en given branche få betydning for den målte lønudvikling. Danmarks Statistik har udviklet et nyt standardberegnet lønindeks, hvor medarbejdere opdeles i grupper efter fx arbejdsfunktion og anciennitet, og hvor lønudviklingen i de enkelte grupper vejes sammen med faste vægte. På den måde bliver den målte lønudvikling ikke i samme grad påvirket af sammensætningsændringer på arbejdsmarkedet. Det nye lønindeks er offentliggjort ultimo 2018.

Både de implicitte og de standardberegnede lønindeks er sektor- og brancheopdelt efter branchenomenklaturen DB07 og offentliggøres i form af detaljerede indeks og årsstigninger på op til 36 branchegrupper. For de standardberegnede lønindeks gælder desuden at de er opdelt på hovedarbejdsfunktion efter klassifikationen DISCO-08

Se branchenomenklaturen DB07 

Dokumentation

Læs mere om opgørelsesmetoder og datagrundlag for de indeks, Danmarks Statistik offentliggør i dag:
Indeksberegninger i Danmarks Statistik

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Lønindeks

Kontakt

Sysette Holde Rasmussen
Telefon: 39 17 30 56

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kønsopdelt lønstatistik

Billede: Ligeløn - Danmarks Statistik

I Danmark skal virksomheder, der er omfattet af lov om lige løn udarbejde kønsopdelt lønstatistik.

Ligelønstatistikken

Kvinders andel af mænds løn

Kvinders andel af mænds løn

Få et overblik over kvinders andel af mænds løn inden for forskellige arbejdsfunktioner.

Se bobeldiagram

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her