Gå til sidens indhold

Familiernes formue og gæld

Statistikken familiefordelt formue og gæld viser hvordan familiernes formuer er fordelt mellem forskellige familietyper, geografi mv. Den belyser også indkomstmæssige og socioøkonomiske forskelle.

Introduktion

Familiefordelt formue og gæld er en samlet individbaseret formueopgørelse. Statistikken belyser på et detaljeret niveau, sammensætningen af husholdningernes formue og gæld, og statistikken kan kombineres med baggrundsoplysninger som indkomster, socioøkonomiske grupper, boligform og geografi. Opgørelsen dækker de finansielle og reale formuekomponenter, der er tilgængelige på individniveau og dækker alle familier med bopæl i Danmark.

Dokumentation

Formue revision december 2020

Fra december 2020 indgår andelsboligforeningernes gæld i den model, som beregner værdien af andelsboligerne. Det reducerer den opgjorte værdi af andelsboliger med omkring en tredjedel. På den anden side betyder ændrede beregningsforudsætninger i beregningen af tjenestemandspensionerne, at deres værdi opgøres 10 pct. højere end tidligere. Begge ændringer er ført tilbage til statistikkens start i 2014 og skaber således ikke databrud, når udviklingen betragtes.

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Familiernes formue og gæld

Kontakt

Jarl Quitzau
Telefon: 39 17 35 94

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

To opgørelser for nettoformuen

To opgørelser for nettoformuen

Differencer mellem familiefordelt og nationalregnskabsbaseret formue og gæld for husholdninger

Ældres formue og gæld

Ældres formue og gæld

De ældres økonomiske forhold sammenlignet med de yngres i en artikel fra Samfundsøkonomen nr. 2, juni 2016