Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Søren Burman
39 17 30 29

sbu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika

Statistikken udgives årligt i Statistikbanken, hvor der offentliggøres tal for Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika under emnet Import og eksport efter virksomhedskarakteristika. Derudover indgår tallene i diverse publikationer og analyser og det er muligt at få adgang til data gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udarbejdes ingen fast pressemeddelelse, men der kan udkomme tema nyt, såfremt det vurderes nødvendigt.

Publikationer

Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika indgår i diverse analyser og tema nyt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Udenrigshandel med varer i følgende tabeller: - DKTEC1: Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, enhed, virksomhedsstørrelse, branche og tid - DKTEC2: Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, enhed, land, hovedbrancher og tid - DKTEC6: Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, enhed, branche, ejerskab, land og tid - DKTEC5: Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, enhed, type af handel, branche, landegrupper og tid - DKTEC3: Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, enhed, koncentration, hovedbrancher og tid - DKTEC4: Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, enhed, partnerland, hovedbrancher og tid - DKTEC1: Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, enhed, virksomhedsstørrelse, branche og tid - DKTEC2: Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, enhed, land, hovedbrancher og tid - DKTEC6: Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, enhed, branche, ejerskab, land og tid - DKTEC5: Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, enhed, type af handel, branche, landegrupper og tid - DKTEC3: Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, enhed, koncentration, hovedbrancher og tid - DKTEC4: Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika efter im- og eksport, enhed, partnerland, hovedbrancher og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning. Man kan få adgang til udenrigshandel med varer samt erhvervsstatistikkerne, mens koblingen mellem de to skal brugeren selv udføre.

Anden tilgængelighed

Statistikken er også tilgængelig i Eurostats COMEXT-database, samt i forbindelse med skræddersyede opgaver hos DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger Danmarks Statistik datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken følger en aktiv diskretioneringspolitik. For at en celle kan offentliggøres skal den indeholde mere en to enheder og de to største enheder må ikke have en samlet andel på over 85 % af cellens værdi. Tabeller, der viser antallet af virksomheder diskretioneres ikke.

Reference til metodedokumenter

Metoden for udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika er beskrevet af Eurostat i Compilers guide on international trade in goods by enterprise characteristics.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.