Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Søren Burman
39 17 30 29

sbu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika

Data til denne statistik hentes årligt fra statistikken udenrigshandel med varer samt udvalgte erhvervsstatistikker, herunder det erhvervsstatistiske register, hvor information om bl.a. antal ansatte og branche findes. Data gennemgår validering i form af at sammenholde de underliggende kilder, samt med andre tabeller i statistikken. Data fra begge kilderne sammenkøres, hvorefter variable og tabeller dannes til det endelige resultat.

Kilder

Statistikken over udenrigshandel med varer, det erhvervsstatistiske register (erhvervsregisteret), statistikken over udenlandsk ejede virksomheder i Danmark (IFATS) og statistikken over datterselskaber i udlandet (OFATS).

Indsamlingshyppighed

Årligt indhentes data fra Statistikken over udenrigshandel med varer, det erhvervsstatistiske register (erhvervsregisteret), statistikken over udenlandsk ejede virksomheder i Danmark (IFATS) og statistikken over datterselskaber i udlandet (OFATS).

Indsamlingsmetode

Denne statistik baseres på oplysninger fra andre statistikker. Disse oplysninger sammenkøres og behandles derefter som en selvstændig statistik.

Datavalidering

Den samlede udenrigshandel, samt handel fordelt på lande, i denne statistik sammenholdes med den samlede udenrigshandel i statistikken udenrigshandel med varer, for at sikre konsistens mellem de to statistikker. Desuden sammenholdes den totale handel, den totale handel fordelt på brancher samt den totale handel fordelt på lande mm. mellem tabellerne for denne statistik, for at validere tallene.

Databehandling

Information omkring Danmarks import og eksport fra statistikken udenrigshandel med varer beriges med informationer omkring de virksomheder, der står bag denne import eller eksport. Et juridisk nummer (cvr-nummer) kendetegner en virksomhed, og dette nummer bruges til at sammenkøre oplysningerne fra de forskellige statistikker. Derefter aggregeres disse informationer på den økonomiske enhed, der indeholder én eller flere juridiske enheder. Alle oplysninger om de virksomheder, der findes i statistikken udenrigshandel med varer, bruges derefter til at danne en række tabeller, som kan findes i statistikbanken. Virksomheder, der findes i udenrigshandel med varer, men ikke i erhvervsregisteret vil ikke have virksomhedskarakteristika, men optræde under uoplyst. Særlige varebevægelser, som ikke indsamles på virksomhedsniveau, fx elektricitet, bliver dog branchefordelt. Virksomheder, der indberetter for flere juridiske enheder til udenrigshandel med varer, indgår med det cvr-nummer, der indberettes på til udenrigshandel med varer. Hvis oplysninger omkring datterselskaber (IFATS og OFATS) er ikke tilgængelige for det indeværende år, bruges information fra det senest tilgængelige år.

Korrektion

For særlige handelsvarebevægelser som elektricitet, naturgas, skibe og fly er oplysninger om den enkelte virksomhed, der står bag handlen, ikke tilgængelig. Derfor branchefordeles denne handel ud fra underliggende viden.