Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Udenrigsøkonomi, Økonomisk Statistik
Søren Burman
39 17 30 29

sbu@dst.dk

Hent som PDF

Udenrigshandel med varer efter virksomhedskarakteristika

Statistikken er udkom første gang i 2014 og indeholder tal fra 2010 og frem. Den er i sin nuværende form sammenlignelig i hele perioden. Statistikken udarbejdes efter fælles europæiske guidelines og sammenligneligheden med statistikker fra andre EU-lande påvirkes kun af, om opgørelsen for udenrigshandel med varer sker efter general- eller specialhandelsprincippet. Sammenligneligheden med andre statistikker kan påvirkes af branchebegrænsninger og beløbsgrænser for opgørelsen af disse statistikker.

International sammenlignelighed

Statistikken er i hovedpart sammenlignelig med internationale opgørelser inden for EU landene, som alle skal følge de fælleseuropæiske retningslinjer til at definere virksomhedskarakteristika. Sammenligneligheden påvirkes af, om opgørelsen af udenrigshandel med varer sker efter general- eller specialhandelsprincippet (udenrigshandel opgjort efter specialhandelsprincippet omfatter ikke transaktioner mellem udlandet og danske toldoplag, mens generalhandel indeholder alle varer der passerer den danske grænse), hvor data leveret til Eurostat, både for Danmark og de øvrige EU lande, opgøres efter specialhandelsprincippet, mens den danske nationale statistik opgøres efter generalhandelsprincippet.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er sammenlignelig fra 2010 til 2018 hvor der er databrud. Den er igen sammenlignelig fra 2019 og frem.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er fuldt sammenlignelig med statistikken udenrigshandel med varer. På grund af brancheafgrænsninger og beløbsgrænser er statistikken kun i nogen grad sammenlignelig med erhvervsstatistikkerne.

Intern konsistens

Der er fuld konsistens med statistikken Udenrigshandel med varer.