Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik.
Karsten Larsen
29 29 55 76

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Råstofindvinding i Danmark

Der indsamles hvert år indvindingstal fra alle indvindere på land. De indberettede data fejlsøges ved fx at sammenligne udviklingen over tid i kommunerne og for totalerne for hver råstofkategori. Tallene for indvindingen fra havet fejlsøges på samme måde.

Kilder

Regionerne udfører en totaltælling og indsamler indberetninger fra alle råstofindvindere på land og indsender data til Danmarks Statistik. Naturstyrelsen sender information om indvinding fra havet.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Data vedrørende indvinding af råstoffer på land, indsamles ved hjælp af en system til system løsning udarbejdet i samarbejde med regionerne. Regionerne indsamler oplysningerne fra kommunerne.

Data vedrørende indvinding af råstoffer fra havet modtages behandlet af Naturstyrelsen.

Datavalidering

Indberettet materiale underkastes en kontrol for fejl. I denne kontrol ses både på den enkelte indberetters indvinding i den aktuelle periode. Hvis indvindingen er væsentlig anderledes end forventet, rettes en forespørgsel til indberetteren om korrektheden af de indsendte tal. Det må antages, at ikke alle fejl i indberetningerne opdages i forbindelse med fejlsøgningen, hvorfor statistikken kan være behæftet med en vis usikkerhed forbundet med fejlindberetning. I fejlsøgningen fokuseres målrettet på de indberetninger, der har størst betydning for statistikken, så usikkerheden forbundet med fejlindberetning vurderes under normale omstændigheder at være ganske lille.

Databehandling

Råstofstatistikken er en totaltælling. Data valideres og aggregeres til kommunalt-, regionalt- og landsniveau.

Korrektion

Ikke relevant for denne statistik.