Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik.
Karsten Larsen
29 29 55 76

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Råstofindvinding i Danmark

Statistikken er baseret på en totaltælling. Det vurderes, at 100 pct. af de mulige råstofindberetninger modtages. Den samlede præcision vurderes som værende høj.

Samlet præcision

Alle råstofindvindere har pligt til at indberette til hhv. Regionerne og Naturstyrelsen, og der er derfor 100 pct. dækning på statistikken. Oplysningerne om råstofindvindingen bør i princippet være ret præcise, da det danner grundlag for de afgifter, indvinderne pålægges. Fejlindberetninger vil i de fleste tilfælde opdages hurtigt, da de kontrollerende myndigheder på forhånd har rimeligt præcise forventninger til både art og omfang af den faktiske indvinding.

Stikprøveusikkerhed

Både råstofindvinding på land og råstofindvinding fra havet er totaltællinger, og har derfor en stikprøveusikkerhed på 0.

Anden usikkerhed

Det vurderes, at der er ikke er anden usikkerhed for denne statistik.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Alle råstofindvindere har pligt til at indberette til hhv. Regionerne og Naturstyrelsen, og der er derfor 100 pct. dækning på statistikken. Oplysningerne om råstofindvindingen bør i princippet være ret præcise, da det danner grundlag for de afgifter, indvinderne pålægges. Fejlindberetninger vil i de fleste tilfælde opdages hurtigt, da de kontrollerende myndigheder på forhånd har ret præcise forventninger til både art og omfang af den faktiske indvinding.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres normalt kun endelige tal.