Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Magnus B. Eriksen
39 17 36 68

mbe@dst.dk

Hent som PDF

Produktivitetsudviklingen

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Damarks Statistik og offentliggøres i Statistikbanken under Produktivitet. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Damarks Statistik om Produktivitetsudviklingen.

Publikationer

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Produktivitet i følgende tabeller:

  • NP23: Arbejdsproduktivitet efter branche og prisenhed
  • NP25: Produktivitetsudviklingen efter branche, type og prisenhed
  • NP25V: Vækstregnskab efter branche, type og prisenhed
  • NP28: Produktivitetsudviklingen, KLEMS efter branche, type og prisenhed

Adgang til mikrodata

Der kan mod betaling i visse tilfælde stilles mere detaljeret materiale til rådighed. Henvendelse rettes til den ansvarlige for statistikken.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges

Diskretionering og databehandling

Data er tilstrækkelig diskretioneret på offentliggørelsniveauet af denne statistik.

Reference til metodedokumenter

En detaljeret metode- og kildebeskrivelse er offentliggjort i temapublikationen Produktivitetsudviklingen i Danmark. 1966-2003. Metoden er siden blevet ændret jævnfør Nyt fra Danmarks Statistik nr. 430 fra 2010 og Nyt fra Danmarks Statistik nr. 539 fra 2016. Metodeændringerne er sket for at sikre international sammenlignelighed.

Teoretisk grundlag for, samt metoder til opgørelse af produktivitetsudviklingen: "Growth of U.S. Industries and Investments in Information Technology and Higher Educaiton", Jorgenson, D.W., Ho, M.S. og Stiroh, K. J. 2002 og "Measurement of aggregate and industry-level productivity growth", OECD 2001. Sidstnævnte kan downloades via OECD's hjemmeside: http://www.oecd.org

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.