Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Magnus B. Eriksen
39 17 36 68

mbe@dst.dk

Hent som PDF

Produktivitetsudviklingen

Nationalregnskabet (herunder produktivitetsberegningerne) er relevant som talgrundlag for alle der beskæftiger sig med samfundsøkonomiske forhold rækkende fra de økonomiske ministeriers brug af nationalregnskabet i planlægnings-, analyse-, prognose- og modeløjemed over brancheorganisationer og lignendes anvendelser, til den almene interesse i viden om økonomiens struktur og udvikling.

Nationalregnskabet evaluerer løbende feedback fra brugere. Dette gøres gennem Brugerudvalg for Økonomisk Statistik, brugere der tager direkte kontakt til Nationalregnskabet og gennem internationale fora.

Brugerbehov

Arbejdsproduktiviteten udgives både særskilt og som en del af udgivelsen "produktivitetsudviklingen". Begge udgivelser benyttes til analyse af samfundsøkonomiske og strukturelle forhold generelt. Brugerne er fortrinsvis forskere, økonomiske ministerier og interesseorganisationer.

Brugertilfredshed

Statistikken diskuteres i Brugerudvalg for Økonomisk Statistik.

Fuldstændighed af data

Statistikken er ikke nævnt i forordninger mv. Data til statistikken stammer primært fra andre offentliggørelser i nationalregnskabskontoret. Disse er alle dækket af EU-forordninger.