Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Priser og prisindeks for jordbrug

Statistikken er i sin nuværende form sammenlignelig siden 2005. Statistikken udarbejdes efter fælles Europæiske guidelines og kan derfor sammenlignes med lignende statistikker fra andre europæiske lande.

International sammenlignelighed

Der leveres hver kvartal og år data til EU's statistikbureau, Eurostat. Data for samtlige EU-lande kan findes på Eurostat. Alle EU-lande er underlagt samme regler således, at statistikkerne produceres efter fælles retningslinjer og principper.

Sammenlignelighed over tid

Prisindeks er ikke fuldt sammenlignelige over en længere tidsrække, idet indeks rebaseres ca. hvert 5. år. Den seneste rebasering (2015=100) er gennemført i 2018. I forbindelse med rebasering til 2010=100 er juletræer og pyntegrønt nu at regne for et jordbrugsprodukt grundet NACE Rev.2. Endvidere er der sket en sammenkøring af prisstatistik udarbejdet i forbindelse med Regnskabsstatistik for jordbrugs opgaver (Kontor overflyttet fra IFRO til kontoret for Fødevareerhverv i 2009) og kontoret for Fødevareerhverv, så der fremover kun kommer en samlet jordbrugs prisstatistik fra Danmarks Statistik.

Sammenhæng med anden statistik

For udvalgte landbrugsprodukter, belyses disse endvidere af Videncentret for Landbrug, SEGESsamt Landbrug & Fødevarer.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.