Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Simone Thun
39 17 33 88

sit@dst.dk

Hent som PDF

Priser og prisindeks for jordbrug

Statistikken anvendes af landbrugets organisationer og ministerierne til at følge prisudviklingen indenfor erhvervet samt som grundlag for diverse analyser og prognoser. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmark Statistik, fx til opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst, som bruges i Nationalregnskabet.

Brugerbehov

Primære brugere er EU, Fødevareministeriet og landbrugets organisationer. Priserne og indeksene anvendes endvidere i forbindelse med opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst.

Brugertilfredshed

Der er et brugerudvalg for Fødevarestatistik og den rådgivende arbejdsgruppe for regnskabsstatistik for jordbrug, hvor brugerne kan komme med kommentarer til Jordbrugets Prisforhold. Brugerne udtrykker tilfredshed med statistikken.

Fuldstændighed af data

Statistikken er omfattet af krav fra EU (forordninger og guidelines) mht. bl.a. branchedækning, detaljeringsgrad, hyppighed og udgivelsestider. Danmarks Statistik opfylder alle disse krav. Nogle indeks indgår ikke i populationen fordi varerne er af en særlig karakter, eller fordi omsætningen er for ringe. Andre deleindeks indgår i stikprøven, men offentliggøres ikke pga. diskretioneringshensyn.