Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
3917 3399

mla@dst.dk

Hent som PDF

Pris- og mængdeudvikling i jordbruget (Afsluttet)

Under udarbejdelse.

International sammenlignelighed

Ikke muligt.

Sammenlignelighed over tid

Mængde- og prisindeks er ikke fuldt sammenlignelige over en længere tidsrække, idet indeks rebaseres ca. hvert 5. år. Den seneste rebasering (2010=100) er gennemført i 2013. I forbindelse med rebasering til 2010=100 er juletræer og pyntegrønt nu at regne for et landbrugsprodukt grundet NACE Rev.2. Endvidere er der sket en sammenkøring af prisstatistik udarbejdet ifbm. Regnskabsstatistik for jordbrugs opgaver (Kontor overflyttet fra IFRO til kontoret for Fødevareerhverv) og kontoret for Fødevareerhverv, så der fremover kun kommer en samlet jordbrugs prisstatistik fra Danmarks Statistik.

Sammenhæng med anden statistik

For udvalgte landbrugsprodukter, belyses disse endvidere af Videncentret for Landbrug samt Landbrug & Fødevarer.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.