Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
3917 3399

mla@dst.dk

Hent som PDF

Pris- og mængdeudvikling i jordbruget (Afsluttet)

Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Der udarbejdes to kvartalsvise Nyt fra Danmarks statistik for henholdsvis prisudvikling og mængdeudvikling. Begge udkommer ca. 6 uger efter kvartalsafslutning. Publikationen "Jordbrugets prisudvikling " udarbejdes årligt og udkommer ca. 3 måneder efter årets afslutning. Der opdateres månedligt en række tabeller i Statistikbanken.

Publikationspunktlighed

Statistikken er punktlig. Dog kan der forekomme forsinkelser i forbindelse med opdatering af basisår.