Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
3917 3399

mla@dst.dk

Hent som PDF

Pris- og mængdeudvikling i jordbruget (Afsluttet)

Statistikken anvendes af landbrugets organisationer og ministerierne til at følge pris- og mængdeudviklingen indenfor erhvervet samt som grundlag for diverse analyser og prognoser. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmark Statistik, fx til opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst som bruges i Nationalregnskabet.

Brugerbehov

Primære brugere er EU, Fødevareministeriet og landbrugets organisationer. Priserne og indeksene anvendes endvidere i forbindelse med opgørelsen af landbrugets bruttofaktorindkomst.

Brugertilfredshed

Der opleves, at der fra branchens aktører, er stor brugertilfredshed.

Fuldstændighed af data

Data opfylder alle forordninger til fulde.