Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Bao Chau Do og Sam Blanch
39 17 32 74 og 39 17 31 25

bcd@dst.dk og slb@dst.dk

Hent som PDF

Lønstruktur

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og udvalgte tal indgår i Statistisk Årbog. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Lønstruktur. Derudover indgår statistikken i publikationen Lønstatistik - metoder og nye begreber fra 2011. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik under emne Arbejde og indkomst og serie Lønstruktur.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationen Lønstatistik - metoder og nye begreber fra 2011. Statistikken er tillige beskrevet i Statistiske Efterretninger, i serien Lønstruktur, der ophørte i 2016. Derudover indgik udvalgte tabeller i Statistisk Årbog, der ophørte i 2017.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Arbejde og indkomst i følgende tabeller:

  • LONS11: Løn efter uddannelse, sektor, aflønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter, køn og tid
  • LONS20: Løn efter arbejdsfunktion, sektor, aflønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter, køn og tid
  • LONS30: Løn efter område, sektor, aflønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter, køn og tid
  • LONS40: Løn efter branche (DB07), sektor, aflønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter, køn og tid
  • LONS50: Løn efter alder, sektor, aflønningsform, lønmodtagergruppe, lønkomponenter, køn og tid

Pånær LONS11, opgøres de fire andre tabeller fra 2013 og frem, opdelt på ny sektorafgrænsning, der følger den nye europæiske nationalregnskabsmanual ESA2010. LONS11 opgøres i henhold til DISCED-15 og har 2015 som det første år.

Adgang til mikrodata

Oplysningerne ligger på individniveau og kan benyttes til mere detaljerede opgørelser evt. i kombination med oplysninger fra andre statistikker. Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Alle EU-medlemslande leverer hvert år data til Eurostat, som på baggrund heraf offentliggør statistikken Structure of Earnings Survey (SES).

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Siden udgivelsen af Lønstruktur 2011, diskretioneres der mod beregninger, der udgør mindre end 50 fuldtidsbeskæftigede og 3 virksomheder bortset fra offentlige virksomheder. Dette er en skærpelse i forhold til lønstrukturstatistikken 2010, hvor kravet var minimum 50 ansættelsesforhold. Diskretionering er sidenhen ligeledes blevet tilføjet årene 2009 og 2010 i statistikbanken, hvorfor data for en række grupper, som tidligere var tilgængeligt, ikke længere er det.

Reference til metodedokumenter

Statistikkens metoder er beskrevet i publikationen Lønstatistik - metoder og nye begreber fra 2011. Statistikken er tillige beskrevet i Statistiske Efterretninger, i serien Lønstruktur, der udgik i 2016.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.