Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejdsmarked, Personstatistik
Henriette Rosenstrøm
39 17 34 44

hro@dst.dk

Hent som PDF

Ledige stillinger

Statistikken udgives kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for ledige stillinger i tabellerne LSK01, LSK02 og LSK03. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog. Se mere på statistikkens emneside Ledige stillinger.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken indgår i publikationen Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet: Arbejde, indkomst og formue - Tilknytning til arbejdsmarkedet - Ledige stillinger, hvor følgende tabeller findes med kvartalsvise tal: - LSK01: Ledige stillinger efter branche, enhed og størrelse - LSK02: Ledige stillinger efter region og enhed - LSK03: Ledige stillinger (sæsonkorrigeret) efter enhed og sæsonkorrigering

I følgende tabeller findes statistikken med årlige tal: - LS01: Ledige stillinger efter branche, enhed og størrelse - LS02: Ledige stillinger efter region og enhed

Adgang til mikrodata

Forskere kan via Danmarks Statistik Forskningsservice skaffe sig adgang til mikrodata, der i så fald af-identificeres og således fremstår anonymiseret.

Anden tilgængelighed

Tal fra de enkelte landes undersøgelser af ledige stillinger bliver offentliggjort af Eurostat og er tilgængelige via Eurostats database.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Ledige stillinger offentliggøres ikke på et detaljeringsniveau, der nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.