Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Henriette Rosenstrøm
39 17 34 44

hro@dst.dk

Hent som PDF

Ledige stillinger

De primære brugere af statistikken er pressen, private virksomheder, private personer og Eurostat. Statistikken anvendes til analyser af efterspørgslen på arbejdskraft, samt i den offentlige debat. Data over ledige stillinger indsamles i alle EU-lande efter samme retningslinjer, hvilket gør statistikken velegnet til sammenligning af udviklingen i ledige stillinger på tværs af EU-lande.

Brugerbehov

Brugerne af statistikken vil primært være pressen, private virksomheder, private personer og Eurostat. Statistikken kan anvendes til analyser af efterspørgslen efter arbejdskraft, samt i den offentlige debat.

Brugertilfredshed

Brugerne ser generelt Ledige stillinger som en vigtig og hurtig konjunkturindikator.

Fuldstændighed af data

I henhold til forordning (EF) Nr. 453/2008 er alle krav til variable samt opdelinger opfyldt og der er ingen afvigelser fra EU-begreberne.