Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervsstatistik, Fødevareerhverv
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Landbrugs- og gartneritællingen

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken, Nyt Fra Danmarks Statistik, Statistisk tiårsoversigt og i Danmarks Statistiks analyser, se denne analyse om virksomhedsformer. Analyse.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

[https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=38302)

Publikationer

Temapublikation

Udgivelsen handler om udviklingen i antal bedrifter, husdyr, svineproduktion, landbrugets investeringer og gårdbutikker.

Statistikbanken

Adgang til mikrodata

For hver tælling dannes et endeligt tællingsregister med alle bedrifter, som deltog i tællingen. Kun autoriserede medarbejdere i Danmarks Statistik har adgang til disse tællingsregistre, da de indeholder fortrolige data. Tællingerne leveres dog i elektronisk form til Statens Arkiver. Landbrugs- og gartneritællingerne for følgende år er leveret til Statens Arkiver: 1985 og 1989-2019. Tællingerne leveres til Eurostat i henhold til forordninger vedrørende strukturtællinger i landbruget. Data leveres som individuelle data, men i anonym form. Eurostat er forpligtet til at behandle disse oplysninger strengt fortroligt, hvor kun få medarbejdere har autorisation til data. Danmarks Statistik har ud fra denne ordning leveret landbrugs- gartneritællingerne til Eurostat for disse år: 1989, 1993, 1995, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007, 2010, 2011, 2013, 2016 og 2020. Endelig kan forskere få adgang til anonymiserede mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Ved udarbejdelse af statistiske tabeller tilstræbes, at ingen tabelceller indeholder meget få bedrifter, under 5 Det gør, at fx visse fordelinger efter størrelse på antal dyr kun vises for hele landet og ikke for regioner og landsdele.

Reference til metodedokumenter

Se diverse tekstafsnit i årspublikationen:

Årspublikation

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.