Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Erhvervsstatistik, Fødevareerhverv
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Landbrugs- og gartneritællingen

Statistikken tilgodeser et behov for en belysning af det danske landbrugs struktur, fx antal landbrug efter størrelse og geografi. Vigtige brugere er EU, ministerier og landbrugets organisationer.

Brugerbehov

Landbrugs- og gartneritællingen opfylder et generelt behov for en strukturbelysende statistik om det danske landbrug, hvor erhvervet belyses efter størrelse, geografi, bedriftsform og en række andre forhold.

Landbrugsstatistik er dog ikke blot erhvervsstatistik, men også miljøstatistik, og landbrugs- og gartneritællingen belyser tillige husdyrbestanden og arealanvendelsen i landbruget.

Brugerne er især EU, ministerierne, landbrugets organisationer, men også studerende og interesserede borgere i bred almindelighed.

For EU gælder det, at statistikken bruges til planlægning af den fælles landbrugspolitik.

Fra mange brugeres side er der et ønske om tal efter kommuner. Dette behov kan imidlertid kun opfyldes, for de år, hvor vi har totaltællinger. Ved stikprøvetællinger kan der ikke udarbejdes kommunale tal på et pålideligt niveau. De seneste totaltællinger fandt sted i 2010 og 2020.

Brugertilfredshed

Hovedindtrykket er, at de fleste brugere er tilfredse med statistikken, men der er ofte ønsker om flere og mere detaljerede regionale tal med tal efter kommuner og desuden mere statistik om landbrug-miljø.

For tiden er der ikke noget brugerudvalg for landbrugsstatistik, og der har heller aldrig været nogen undersøgelse af brugernes tilfredshed.

Fuldstændighed af data

Tællingen lever op til kravene i EU-forordning 2018/1091.