Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Emilie Rune Hegelund
39 17 32 46

ehe@dst.dk

Hent som PDF

Lægedækning

Data til denne statistik indsamles årligt fra Sundhedsdatastyrelsens opgørelse af nøgletal for almen praksis og befolkningsstatistikken. Det indsamlede data gennemgår ikke yderligere datavalidering. Når data er indsamlet, bliver det sammenkoblet, hvorefter antal borgere pr. lægekapacitet beregnes for hver kommune til det endelige resultat.

Kilder

Data stammer fra et internt statistikregister og et eksternt administrativt register. Oplysninger om antal borgere stammer fra befolkningsstatistikken, mens oplysninger om antal lægekapaciteter stammer fra Sundhedsdatastyrelsens opgørelse af nøgletal for almen praksis.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles direkte fra administrative registre.

Datavalidering

Da de indsamlede data allerede er valideret, foretages der ikke yderligere datavalidering og fejlsøgning.

Databehandling

Statistikken integrerer befolkningsstatistikkens oplysninger om antal borgere på kommuneniveau med oplysninger om de respektive kommuners lægekapaciteter, som identificeres ud fra Sundhedsdatastyrelsens opgørelse af nøgletal for almen praksis.

Data grupperes i forhold til geografi (kommunegruppe og kommune, jf. kommunegruppeklassifikationen).

Lægedækning udregnes som antal borgere pr. lægekapacitet.

Der anvendes ikke vægte.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner ud over, hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.