Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Emilie Rune Hegelund
39 17 32 46

ehe@dst.dk

Hent som PDF

Lægedækning

Statistikken er nyudviklet og dækker perioden fra 2015 og frem. Statistikken er sammenlignelig i hele perioden.

International sammenlignelighed

Så vidt vides findes der ikke lignende internationale statistikker.

Sammenlignelighed over tid

Der har ikke været ændringer i opgørelsesmetode eller datasammensætning, så tidsserien er fuldt sammenlignelig i perioden.

Sundhedsdatastyrelsen har dog skiftet dataleverandør pr. 1. juli 2022, men dette bør ikke ændre ved opgørelsen af antal lægekapaciteter.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er en del af et tema om forskelle mellem land og by.

Forskelle i sundhedstilstanden mellem land og by belyses ligeledes i statistikken Overvægt blandt børn, som opgør andelen af overvægtige børn efter kommunegruppe, køn og alder siden 2012 samt i statistikken Middellevetid for 0-årige, som opgør middellevetiden efter køn og kommunegruppe siden 2006-07.

Intern konsistens

Statistikkens interne konsistens sikres ved først at udtrække befolkningsstatistikkens oplysninger om antal borgere i hver kommune den 1. januar i et givent kalenderår og koble disse med de respektive kommuners antal lægekapaciteter, som identificeres ud fra Sundhedsdatastyrelsens opgørelse af nøgletal for almen praksis samme dato.