Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Kvægbestanden

Statistikken udgives indtil 2023 halvårligt i Nyt fra Danmarks Statistik og offentliggøres kvartalsvist i statistikbanken under Husdyr. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt og indtil 2017 i Statistisk Årbog. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres indtil 2023 halvårligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Kvægbestanden.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt og indtil 2017 i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Husdyr i tabellen:

  • KVAEG5: Kvægbestanden efter område og art

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til statistikkens bagvedliggende mikrodata.

Anden tilgængelighed

Data leveres halvårligt til Eurostat. Her leveres også tal i nogle aggregeringer, der ikke offentliggøres nationalt. Disse tal er tilgængelige i Eurostats statistiske Database hvor der findes sammenlignelige tal fra samtlige EU-lande.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et detaljerings niveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Ikke relevant for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.