Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Kvægbestanden

Opgørelsen anvendes af landbrugets organisationer, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt EU, som grundlag for udarbejdelse af prognoser for slagtninger af kvæg. Antallet af kvæg anvendes ligeledes i forbindelse med forskellige økonomiske og miljømæssige opgørelser og analyser. Der er ikke lavet nogen undersøgelse af brugernes tilfredshed, men hovedindtrykket er, at de fleste brugere er tilfredse med statistikken.

Brugerbehov

Opgørelsen af kvægbestanden er af stor interesse for landbrugets organisationer som fx Landbrug & Fødevarer, slagterivirksomheder, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, EU, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, samt interesserede borgere i bred almindelighed. Kvægbestanden danner bl.a. grundlag for udarbejdelse af prognoser for slagtninger af kvæg samt i forbindelse med forskellige økonomiske og miljømæssige opgørelser og analyser.

Brugertilfredshed

Danmarks Statistik er løbende i kontakt med brugerne af denne statistik. Der findes desuden et Brugerudvalg for fødevarestatistik, hvor eventuelle ønsker til statikken kan tages op.

Fuldstændighed af data

Statistikken lever op til kravene i EU-forordningen 1165/2008.