Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Mona Larsen
39 17 33 99

mla@dst.dk

Hent som PDF

Kvægbestanden

Pålideligheden af variablerne for kvæg vurderes at være god. Oplysningerne om kvæg stammer fra Fødevarestyrelsens database det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) og kvægdatabasen som ejes SEGES. Der en stor kontrol af data i disse registrerer, da det er lovpligtigt at alt kvæg skal være registreret i CHR.

Samlet præcision

Data til opgørelse af kvægbestanden stammer fra registre, hvor det er lovpligtigt at alt kvæg skal være registreret. Der er derfor god grund til at antage, at statistikken er meget præcis i forhold til at måle den samlede lovlige kvægbestand. Kvæg der holdes ulovligt indgår ikke i statistikken, hvilket ikke forventes af have nogen betydelig effekt på resultatet.

Stikprøveusikkerhed

Statistikken er en totalopgørelse af antal kvæg baseret på data fra administrative registre. Der er derfor ingen stikprøveusikkerhed.

Anden usikkerhed

Det største usikkerhed for denne statistik bunder i manglende eller sene opdateringen af de administrative registre, som ligger til grund for opgørelsen. Men det anses at være meget lille, da det er lovpligt at opdater inden for 7 dage.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken over kvægbestanden er en total opgørelse, baseret på administrative registre, hvor det er lovpligtigt, at alt kvæg skal være registreret. Det må derfor antages, at det data der anvendes til at producere statistikken er retvisende og gennemarbejdet. Det vurderes på den baggrund, at statistikken danner et pålideligt grundlag for anvendelse af tallene og for udarbejdelse af prognoser og analyser.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.