Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Carsten Nielsen
23 74 60 17

can@dst.dk

Hent som PDF

Kontanthjælpsydelser

Den kvartalsvise statistik udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Kontanthjælp. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikkens månedlige tal udgives kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik kontanthjælpsydelser.

Publikationer

Den kvartalsvise kontanthjælpsstatistik udgives i publikationen Nyt fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Kontanthjælp.

Kvartalsvis offentliggørelser af månedsserier:

 • KYS01: Kontanthjælp (sæsonkorrigeret) efter visitation, sæsonkorrigering, alder og køn
 • KYS02: Kontanthjælp (sæsonkorrigeret) efter ydelsestype og sæsonkorrigering
 • KY01: Kontanthjælpsmodtagere efter visitation, alder, køn og tid
 • KY12: Kontanthjælpsmodtagere efter ydelsestype, alder, køn og tid
 • KY13: Kontanthjælp efter enhed, ydelsestype, visitation og tid
 • KY04: Kontanthjælp efter område, enhed, visitation og tid
 • KY15: Kontanthjælp efter enhed, ydelsestype (detaljeret) og tid
 • KY16: Kontanthjælp efter område, enhed, ydelsestype og tid

Årlige offentliggørelser af årsserier:

 • KY031: Kontanthjælp efter enhed, visitation, alder, køn og tid
 • KY032: Kontanthjælp efter enhed, ydelsestype, alder, køn og tid
 • KY033: Kontanthjælp efter enhed, ydelsestype, visitation og tid
 • KY034: Kontanthjælp efter enhed, område og tid
 • KY035: Helårsmodtagere af kontanthjælp efter område, visitation og tid
 • KY036: Kontanthjælp (detaljeret) efter enhed, ydelsestype og tid
 • KY037: Kontanthjælp efter enhed, ydelsestype og familietype
 • KY038: Helårsmodtagere af kontanthjælp efter område, ydelsestype, national oprindelse, herkomst og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte fagkontoret eller DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I enkelte tilfælde diskretioneres felter hvor der er 1-3 observationer i en kombination af variable fra Statistikbanken på kommuneniveau. Diskretioneringshensyn angives med to prikker ( .. ).

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodebeskrivelser for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.