Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Carsten Nielsen
23 74 60 17

can@dst.dk

Hent som PDF

Kontanthjælpsydelser

Statistikken er relevant for ministerier, kommuner, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, nyhedsmedier og privatpersoner, som grundlag for offentlig planlægning, kommunal budgetstyring, uddannelse, forskning, analyse og offentlig debat. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på andre statistikområder i Danmarks Statistik, fx validering og produktion af Bruttoledighed og Offentligt Forsørgede, analyser samt serviceopgaver for brugere.

Brugerbehov

Offentlig planlægning, kommunal budgetstyring, uddannelse, forskning, analyse og offentlig debat.

Brugertilfredshed

Danmarks Statistik vurderer løbende anvendelighed og relevans af de offentliggjorte matricer i statistikbanken. Dette gøres med udgangspunkt i den offentlige debat, samfundsudviklingen og kontakt med brugerne. Der er ikke lavet nogen tilfredshedsundersøgelser af statistikken.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.