Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Carsten Nielsen
23 74 60 17

can@dst.dk

Hent som PDF

Kontanthjælpsydelser

Hovedparten af data modtages fra KMD-Aktiv, som i løbet af 2020-2021 bliver erstattet af KY, mens Herning kommune leverer direkte til DST. Historiske data vedr. arbejdsmarkedsydelse kom fra Register for Arbejdsmarkedet (RAM) via. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Data behandles ud fra kriteriet for hvornår en person skal tælles med som ydelsesmodtager. Se Berørte personer under afsnittet Begreber og definitioner for en definition heraf. Niveau og udvikling sammenholdes med udviklingen for de foregående tre måneder for de enkelte kontokoder. Endvidere analyseres hvor stor en opdatering der har været for den foregående periode.

Kilder

Statistikken er baseret på indberetninger fra samtlige kommuner og a-kasser til Danmarks Statistik.

De primære oplysninger indhentes fra KMD-Aktiv eller det tilsvarende system i Herning Kommune. I 2021 overgår flere og flere kommuner til at anvende KY i stedet for KMD Aktiv. Fra 2022 bliver KY datakilden for samtlige 98 kommuner.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt.

Indsamlingsmetode

Hovedparten af data modtages fra KMD-Aktiv/KY, en mindre del fra Herning kommune.

Datavalidering

Niveau og udvikling sammenholdes med udviklingen for de foregående tre måneder for de enkelte kontokoder. Endvidere analyseres hvor stor en opdatering der har været for den foregående periode.

Databehandling

Data behandles ud fra kriteriet for hvornår en person skal tælles med som kontanthjælpsmodtager. Se Berørte personer under afsnittet Begreber og definitioner for en definition heraf.

Korrektion

Statistikken korrigeres for sæsonudsving.