Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Zdravka Bosanac
39 17 34 46

zbo@dst.dk

Hent som PDF

Købekraftpariteter

EU-Kommissionen anvender BNP per indbygger konverteret med købekraftpariteter, som grundlag for tildeling af midler fra strukturfondene til at mindske de økonomiske uligheder mellem og inden for de 27 EU-medlemslande. Yderligere, anvendes fra købekraftpariteter afledte indikatorer til en bred vifte af analytiske formål, som giver baggrundsinformation for den politiske beslutningsproces i internationale organisationer såsom Den Internationale Valutafond, Verdensbanken og nationale regeringer.

Brugerbehov

De vigtigste brugere af købekraftpariteter er internationale organisationer, som EU, OECD, Verdensbanken, FN og ILO, ministerier, forskningsinstitutioner, pengeinstitutter og andre private virksomheder. Købekraftpariteter anvendes hovedsageligt til internationale sammenligninger af BNP og dets komponenter. EU kommission anvender BNP per indbygger, omregnet med købekraftpariteter som basis for tildeling af midler fra Strukturfonden for at reducere økonomiske uligheder mellem og indenfor de 28 EU lande. ILO anvender købekraftpariteter til internationale sammenligninger af arbejdsproduktivitet. Offentlige og private virksomheder og institutioner anvender købekraftpariteter til regulering af udstationerede medarbejderes lønninger.

Brugertilfredshed

Der er ikke udarbejdet nogen brugertilfredshedsundersøgelse for denne statistik.

Fuldstændighed af data

Data der offentliggøres, opfylder fuldstændigt krav fra Eurostats guidelines og gældende EU forordning.